Language
Mobile navigation Home page

Ludwik Sitowski (1880–1947) (PDF)

PLN 34.00

Książka jest monografią biograficzną prof. Ludwika Sitowskiego, byłego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Przedstawiono w niej jego biogram, analizę twórczości naukowej oraz aktywność organizacyjną w uczelni.

Wstęp

Podziękowania

ROZDZIAŁ I. Saga rodu

ROZDZIAŁ II. Z Galicji do Poznania
Wszystko zaczęło się w Galicji
Przeprowadzka do Wielkopolski
Powroty w Pieniny
W czasie II wojny światowej
Ostatnie lata

ROZDZIAŁ III. W dziekańskiej i rektorskiej służbie

ROZDZIAŁ IV. Aktywność badawcza i popularyzatorska
Entomologia i ochrona lasu
Zoologia i ochrona przyrody

ROZDZIAŁ V. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży

ROZDZIAŁ VI. Na łowach

Zakończenie

Aneks 193
1. Sprawozdanie rektora prof. L. Sitowskiego wygłoszone w auli UP w czasie
inauguracji roku akademickiego 1926/27
2. Uzasadnienie konieczności przedłużenia czynnej służby po przekroczeniu granicy wieku
3. Przemówienie Prorektora Profesora Wiktora Schramma na pogrzebie Śp. JM. Rektora i Profesora Dra Ludwika Sitowskiego dnia 22-go listopada 1947 r.

Kalendarium życia i działalności Ludwika Sitowskiego

Bibliografia prac Ludwika Sitowskiego

Bibliografia

Wykaz skrótów

Spis rycin

Indeks osób

Ludwik Sitowski (1880–1947) (Summary)

The book is a biographical monograph of Prof. Ludwik Sitowski, former rector of the University of Poznań. It presents his life, and analyses his scientific output and organizational activity at the university.

Write Your Own Review
You're reviewing:Ludwik Sitowski (1880–1947) (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Ludwik Sitowski (1880–1947)
Type of publication Monografia
Edition I
Series Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN 978-83-232-4151-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241515
Number of pages 244
Number of publishing sheets 16,00
Sign up