Language
Mobile navigation Home page

Jan Sajdak (1882–1967) (PDF)

PLN 22.50

Monografia prezentuje biografię naukową prof. Jana Sajdaka, jednego z najwybitniejszych polskich bizantynistów, rektora Uniwersytetu, społecznika i wychowawcy, któremu przyszło żyć w epoce przełomów; odrodzenia Polski po zaborach, ale także w czasach II wojny światowej, latach dla zachowania człowieczeństwa najciemniejszych, oraz po wojnie, kiedy ludzkie charaktery nadal wystawiane były na próbę. Autorzy opisują studia i karierę profesorską oraz administracyjną na uniwersytecie, szkolnictwo niższego szczebla od 1933 r. i tajne nauczanie pod okupacją niemiecką, wreszcie powrót na uniwersytet powojenny. Zwracają też uwagę na fakt, że losy prof. Jana Sajdaka rozegrały się między Burzynem, Tuchowem, Tarnowem, Krakowem, Lwowem i Poznaniem – w którym zapoczątkował studia bizantynistyczne. W wyniku długotrwałej kwerendy w licznych archiwach przedstawiono w biografii nieznane wcześniej źródła, które poszerzają nie tylko faktografię, lecz pozwalają zrozumieć klimat epoki, ocenić formę epistolograficzną, poznać relacje łączące uczniów i mistrzów oraz wzajemne relacje kolegów. Oficjalne protokoły m.in. instytucji uniwersyteckich, pedagogicznych i rządowych ilustrują pracę prof. Sajdaka jako dziekana, rektora, prorektora, dyrektora szkoły, aktywnego członka towarzystw naukowych itd. Autorzy prezentują również pełną naukową spuściznę pisarską prof. Jana Sajdaka, aby ukazać, w jakich okolicznościach rodziły się poszczególne prace oraz jaki rezonans wywoływały przez lata w nauce polskiej i światowej. Nie oddzielają jednak biografii od analizy dorobku naukowego, ponieważ badania splatały się ze sprawami codziennego życia; zabiegami o utrzymanie, zamieszkanie, osobiste i rodzinne bezpieczeństwo itd. i taki właśnie układ najlepiej uzmysławia trudności prof. Jana Sajdaka i jego pokolenia w realizacji naukowych pasji.

Wstęp

Podziękowania

ROZDZIAŁ I. Dzieciństwo i młodość

ROZDZIAŁ II. Formacja intelektualna

ROZDZIAŁ III. Nazianzenica

ROZDZIAŁ IV. Lwów

ROZDZIAŁ V. Poznań

ROZDZIAŁ VI. Dziekan i rektor

ROZDZIAŁ VII. Apologetica

ROZDZIAŁ VIII. Strajk studentów w 1933 r.

ROZDZIAŁ IX. Likwidacja katedry i odsunięcia od pracy w 1933 r.

ROZDZIAŁ X. Collegium Marianum

ROZDZIAŁ XI. Losy wojenne i tajne nauczanie

ROZDZIAŁ XII. Powrót do Poznania po II wojnie światowej

ROZDZIAŁ XIII. Działalność w Polskim Towarzystwie Filologicznym i Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

ROZDZIAŁ XIV. Księga Suda

ROZDZIAŁ XV. „Lew z cienistej góry”

Zakończenie

Kalendarium życia Jana Sajdaka

Bibliografia prac Jana Sajdaka

Bibliografia 

Wykaz skrótów 

Spis ilustracji

Indeks osób

Jan Sajdak (1882-1967) (Summary) 

Write Your Own Review
You're reviewing:Jan Sajdak (1882–1967) (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Jan Sajdak (1882–1967)
Type of publication Monografia
Edition I
Series Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN 978-83-232-3718-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237181
Number of pages 244
Number of publishing sheets 14,00
Sign up