Language
Mobile navigation Home page

Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3570-5
  • Category: Law
  • Year of publication: 2020
PLN 16.00

Opracowanie obejmuje materiały do zajęć konwersatoryjnych z legislacji administracyjnej. W pierwszej części omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące sporządzania projektów aktów podustawowych wraz z wykorzystaniem przykładów prawidłowej redakcji takich aktów i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. W drugiej części materiałów, służącej sprawdzeniu wiedzy, zamieszczono zestawy egzaminacyjne i odpowiedzi do zadań.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku administracja, uczestniczących w zajęciach z legislacji administracyjnej oraz studentów prawa i innych kierunków studiów, które obejmują kurs z zakresu tworzenia prawa, a także dla praktyków – pracowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się w codziennej pracy przygotowywaniem projektów aktów normatywnych.

Wydanie drugie uzupełnione zawiera nowy rozdział dotyczący zasad ogólnych prawotwórstwa (rozdział 1) oraz dodatkowe zadania, które mają posłużyć jeszcze lepszemu przyswojeniu wiedzy z zakresu legislacji administracyjnej.

 

 

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Zasady ogólne prawotwórstwa (Krystian Ziemski)

ROZDZIAŁ 2. Tytuł i podstawa prawna aktu normatywnego (Mateusz Karciarz)
2.1. Tytuł aktu normatywnego
2.2. Podstawa prawna aktu normatywnego

ROZDZIAŁ 3. Oznaczenie oraz systematyka przepisów (Mateusz Karciarz)

ROZDZIAŁ 4. Przepisy merytoryczne (Maria Jędrzejczak, Maciej Kiełbus)
4.1. Przepisy ogólne
4.2. Przepisy szczegółowe

ROZDZIAŁ 5. Przepisy epizodyczne (Maria Jędrzejczak)

ROZDZIAŁ 6. Przepisy przejściowe i dostosowujące (Maria Jędrzejczak)
6.1. Przepisy przejściowe
6.2. Przepisy dostosowujące

ROZDZIAŁ 7. Przepisy końcowe (Maria Jędrzejczak)
7.1. Przepisy uchylające
7.2. Przepisy o utracie mocy obowiązującej
7.3. Przepisy o wejściu w życie

ROZDZIAŁ 8. Nowelizacja aktu normatywnego (Anna Kudra-Ostrowska)
8.1. Akt nowelizujący
8.2. Przepisy nowelizujące

ROZDZIAŁ 9. Tekst jednolity (Anna Kudra-Ostrowska)

Zestawy egzaminacyjne

Odpowiedzi do zadań

Spis treści
(Size: 74.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition II poprawione i uzupełnione
ISBN 978-83-232-3570-5
Number of pages 165
Number of publishing sheets 7,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up