Language
Mobile navigation Home page

Lectures on Greek Poetry

PLN 10.00

The first part of the book is a series of lectures on Greek poetic texts, ranging from the archaic to the pre-Hellenistic age, i.e. from the eighth to the fourth century BC. The main figures as well as their literary setting are discussed. Moreover, important topics determining the literary output are evaluated, too, as, for instance, the opposition between orality and literacy. The second part of the monograph consists of an introduction to Homer’s Iliad. The pervading idea of this part is to show that Homer’s Iliad may well be the work of a single poetic genius, able to include in his work much older and orally conceived parts. This series of lectures provides a selection of classical texts that presents typical examples of Greek poetry. Not only are passages explained and commented on that are relevant to the European poetic tradition, but also a selection of literary analysis and interpretation is provided that may help generally to understand poetic texts. Since literary texts cannot be properly understood without their historical background some basic material of that kind is also constantly provided. Last but not least, broader issues are introduced: how is a text made, and in what way may it reflect the audience’s expectations.

Pierwsza część książki obejmuje zbiór wykładów o poezji greckiej od epoki archaicznej do czasów poprzedzających okres hellenistyczny, czyli od VIII do IV w. p.n.e. Przedmiotem rozważań są zarówno główne postacie utworów jak i  kontekst literacki, w jakim zostały usytuowane. Ponadto autor podejmuje istotne zagadnienia dotyczące czynników determinujących twórczość literacką, takich jak opozycja pomiędzy oralnością a piśmiennością. Drugą część monografii stanowi wprowadzenie do Iliady Homera, ukazanej jako dzieło jednego genialnego poety, który umieścił w nim znacznie starsze, wywodzące się z tradycji oralnej elementy. Zaprezentowany wybór tekstów uwzględnia najbardziej typowe przykłady poezji greckiej. Autor nie tylko objaśnia i komentuje utwory, które zajmują znaczące miejsce w europejskiej tradycji poetyckiej, ale również dokonuje analizy i interpretacji tekstów, ułatwiając Czytelnikowi ich zrozumienie. Ponadto dostarcza podstawowej wiedzy na temat kontekstu historycznego, która pozwala na właściwe odczytanie tekstów poetyckich. W książce wprowadzono także szersze zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia tekstu oraz realizowania przez twórcę oczekiwań odbiorcy.


Contents
(Size: 100.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Lectures on Greek Poetry
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Tytuł (pl) Wyklady o poezji greckiej
Type of publication Monografia
Edition I
Series Classical Philology Series No. 35
ISSN 0554-8160
ISBN 978-83-232-3108-0
Number of pages 226
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up