Language
Mobile navigation Home page

Kształcenie zdalne. Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI wieku

PLN 44.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Głównymi obszarami związanymi z podejmowaną problematyką badawczą i dydaktyczną Autora są nowe media oraz ich wpływ na jednostkę i zbiorowości, w tym: współczesne ujęcia i perspektywy rozwojowe kształcenia na odległość (m-learning, b-learning); platformy edukacji zdalnej; kreatywność, innowacyjność (online); zjawisko luki cyfrowej; konwergencja mediów; dydaktyka szkoły wyższej; zarządzanie szkołą wyższą; metodyki w organizacjach harcerskich; cyborgizacja edukacji; gamifikacja edukacji; bezpieczeństwo w systemach edukacyjnych. 

Zamiast wprowadzenia

Próba uchwycenia klimatu naszych czasów w kontekście edukacji zdalnej, okraszonej pandemią COVID-19

Rozdział I

Przemiany szkolnictwa wyższego na świecie

1. Masowość kształcenia a jego komercjalizacja

1.1. Facebook jest wrogiem szkoły

1.2. YouTube wie, „jak” (się uczyć)

1.3. Poza szkolną ławą

1.4. Zmieniający się wskaźnik skolaryzacji

2. Egalitaryzm i elitaryzm w podejściu do edukacji w dobie kultury instant

3. Globalizacja – upodmiotowienie czy uprzedmiotowienie ucznia i nauczyciela

3.1. Gdzie podziała się nasza mądrość?

3.2. Nauczyciel versus uczeń

4. E-learning a nauczanie tradycyjne – możliwości i kierunki zmian

Rozdział II

Geneza kształcenia zdalnego

1. Komputer – współczesne okno na świat

2. Rozwój kształcenia na odległość na przestrzeni lat

2.1. Od galaktyki Gutenberga do galaktyki internetu

2.2. Kamień węgielny pod kształcenie zdalne – kształcenie korespondencyjne

2.3. Kształcenie ponad granicami czasu i przestrzeni

Rozdział III

Kształcenie zdalne w perspektywie współczesności

1. Typy i rodzaje kształcenia zdalnego

2. Współczesne metody kształcenia zdalnego

3. Kształcenie zdalne na wyższych uczelniach

3.1. Kształcenie zdalne – uwarunkowania i prognozy

3.2. Szanse i silne strony kształcenia zdalnego

3.3. Zagrożenia i słabe strony zdalnej edukacji

4. Implementacje nowych rozwiązań i platformy e-learningowe

5. E-edukacja w wybranych ośrodkach akademickich

6. Obraz kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym na świecie

Rozdział IV

Student wobec zmian form edukacji w szkole wyższej

1. Uniwersytety dla wszystkich

2. Polska szkoła przełomu XX i XXI w.

3. Digital natives versus digital immigrants

4. Społeczeństwo „kopiuj, wklej”

5. Kreatywność online, edukacja i autoedukacja w sieci

6. Homo sapere digitus

7. Uczeń szkoły wyższej w kontekście progresu kształcenia zdalnego

 

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rycin i tabel

Summary. Remote learning. Changes in Polish education in the first decade

of the 21st century

Write Your Own Review
You're reviewing:Kształcenie zdalne. Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI wieku
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Remote learning. Changes in Polish education in the first decade of the 21st century
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 345
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3998-7
DOI 10.14746/amup.9788323239994
Number of pages 252
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up