Language
Mobile navigation Home page

Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2501-0
  • Category: History
  • Year of publication: 2013

Nagroda Klio III st. w kategorii autorskiej (XX Targi Książki Historycznej w Warszawie)

Drugie wydanie książki zawierającej rewizję poglądów o początkach Kościoła w Polsce dokonanej na podstawie interpretacji głównych źródeł historycznych, z których część po raz pierwszy wprowadzono do dyskusji nad problemem, a część poddano analizie z wykorzystaniem wersji tekstów istotnie odmiennych od dotychczas wykorzystywanych. Rezultaty analiz źródłowych nie doprowadziły do konstrukcji nowej syntezy początków Kościoła w Polsce, gdyż różnice interpretacyjne poszczególnych zapisów źródłowych nie są jednoznaczne, a ich nagromadzenie nie daje podstaw do ukształtowania jednolitego obrazu problemu początków Kościoła w Polsce. Praca stanowi obecnie jedno z najobszerniejszych i najwnikliwszych opracowań tego tematu.

The author analyses and revaluates most of the key sources for the earliest Church history in Poland (The Chronicle of Gallus Anonymous, The Thietmar's Chronicle, Annales hildesheimenses, the archaeological sources), showing their new and different possibilities. This is not an attempt to make a new synthesis of the subject, but to establish a fresh and innovative view on some of the particular problems, e.g. the reasons of Christianisation, the source of Christianity in Poland, the legal status of the first bishops, the significance of Dagome Iudex, the dependence of the Polish Church from the German Church. Also revaluated are the circumstances of formation of the first Polish metropolitan see. The author tries to demonstrate that it is virtually impossible to write a synthesis of periods that have little or almost none reflection in the sources, as the number of possible and rational models thus created is, effectively, endless.

Spis treści
(Size: 79.7 KB)
Wstęp
(Size: 212.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Church in Poland during the reign of Mieszko I and Bolesław Chrobry. On the limits of the historical knowledge
Type of publication Monografia
Edition II popr. i uzup.
Series Historia nr 216
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-2501-0
Number of pages 590
Number of publishing sheets 44,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up