Language
Mobile navigation Home page

Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3468-5
  • Category: Linguistics
  • Year of publication: 2019
PLN 26.00

Monografia jest wynikiem badań poświęconych roli zachowań niewerbalnych w komunikacji multimodalnej, których celem było krytyczne omówienie formy i funkcji gestów wskazujących z perspektywy komunikacyjnej, rozwojowej, a także kulturowej – pokazanie, że gesty wskazujące, często określane w literaturze jako proste i podstawowe środki komunikacji, stanowią w istocie złożone morfologicznie i konceptualnie interakcyjne akty multimodalne. Autorka wyodrębniła i opisała atrybuty formy gestów wskazujących, które mogą świadczyć o ich potencjalnej komunikacyjnej intencjonalności, gdyż mimo licznych prac dowodzących, że gesty pełnią różnorakie funkcje w procesie komunikacji, niewiele z nich wyjaśnia, na jakiej podstawie gesty są interpretowane jako działania intencjonalne komunikacyjnie, nie zaś przypadkowe ruchy.

Książkę podzielono na dwie części. W pierwszej krytycznie omówiono zagadnienia funkcji i formy gestów wskazujących z perspektywy ontogenetycznej, filogenetycznej oraz kulturowej. Część druga zawiera wieloaspektową analizę materiału badawczego, przedstawia cechy gestów wskazujących, które mogą być interpretowane jako przejawy intencjonalności komunikacyjnej, jak również ich współwystępowanie w ramach jednego gestu oraz interakcję między komunikującymi się osobami i jej potencjalny wpływ na sposób wykonania gestów.

Spis treści
(Size: 69.6 KB)
Summary
(Size: 50.5 KB)
Wstęp
(Size: 94.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The communicative intentionality of pointing gestures
Type of publication Monografia
Edition I
Series Językoznawstwo Stosowane nr 30
ISSN 0137-1444
ISBN 978-83-232-3468-5
Number of pages 218
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up