Language
Mobile navigation Home page

Ignacy Krasicki  Dzieła zebrane. Tom 1. Poematy

PLN 80.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Tom Poematy zainicjował wydanie edycji krytycznej dzieł Ignacego Krasickiego w 1998 r. (w opracowaniu Zbigniewa Golińskiego, wydanej po raz pierwszy nakładem wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), kontynuowanej od 2016 r. tomami Komedie (w opracowaniu Józefa Tomasza Pokrzywniaka) i Zbiory wierszy (w opracowaniu Teresy Kostkiewiczowej).

Obecnie Poematy zostały ponownie przejrzane i poprawione przez zespół redakcyjny w składzie: Teresa Kostkiewiczowa, Andrzej Piotr Lesiakowski i Maciej Parkitny, co pozwoliło wyeliminować błędy i usterki redakcji technicznej pierwszego wydania. 

Edycja krytyczna dzieł Ignacego Krasickiego to pierwsza edycja dzieł zebranych najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia stanisławowskiego realizująca najwyższe standardy edytorstwa naukowego.

WPROWADZENIE DO NOWEGO WYDANIA

WSTĘP

Cel wydania
Układ i zawartość wydania
Pierwsze wydanie zbiorowe
Edycje pełniejsze
Transkrypcja – modernizacja
Uwagi ogólne
Ortografia i system fonetyczny
Interpunkcja
Układ kolumny
Dodatek krytyczny


OPIS BIBLIOGRAFICZNY PIERWSZEGO WYDANIA ZBIOROWEGO

SKRÓTY

MYSZEIS
MONACHOMACHIA

ANTYMONACHOMACHIA

WOJNA CHOCIMSKA

PIEŚNI OSSJANA

PRZEMOWA

FINGAL

ŚMIERĆ OSKARA

MINWANA

PIEŚNI Z SELMY

OPISANIE NOCY MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA NA PÓŁNOCY SZKOCJI


DODATEK KRYTYCZNY

MYSZEIS
Nota wydawcy
Opis bibliograficzny wydań za życia autora
Wykaz różnic tekstowych między pierwodrukiem My75 a wydaniem obecnym
Odmiany tekstu
Aneks
Francuski autoprzekład dwóch pieśni poematu

MONACHOMACHIA
Nota wydawcy
Opis bibliograficzny wydań za życia autora
Wykaz różnic tekstowych między autografem RMo a wydaniem obecnym
Odmiany tekstu
Aneks
Objaśnienia wydawcy w pierwodruku

ANTYMONACHOMACHIA
Nota wydawcy
Opis bibliograficzny wydań za życia autora
Wykaz różnic tekstowych między pierwodrukiem AMo80 a wydaniem obecnym
Odmiany tekstu
Aneks
Plan i redakcja brulionowa Antymonachomachii
Listy brata Błażeja Dubiecczyka i Nowiny ze Springborn (w oryginale łacińskim i w przekładzie polskim)

WOJNA CHOCIMSKA
Nota wydawcy
Opis bibliograficzny wydań za życia autora
Wykaz różnic tekstowych między pierwodrukiem WCh80 a wydaniem obecnym
Odmiany tekstu

PIEŚNI OSSJANA
Nota wydawcy
Opis bibliograficzny wydań za życia autora
Wykaz różnic tekstowych między autografem RPO a wydaniem obecnym
Odmiany tekstu
Aneks
Pierwsza redakcja Fingala
Tłumaczenie nazwisk…
Franciszka K. Dmochowskiego Objaśnienie i Rzecz poematu Fingala

 

Write Your Own Review
You're reviewing:Ignacy Krasicki  Dzieła zebrane. Tom 1. Poematy
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Type of publication Monografia
Edition II (przejrzane i poprawione) 
ISBN 978-83-232-3988-8
DOI 10.14746/amup.9788323239895
Number of pages 598
Number of publishing sheets 42,00
Format [cm] 17 x 24 
Type of binding hardcover
Sign up