Language
Mobile navigation Home page

Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2454-8
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2012

Książka poświęcona obecności historii Grecji w twórczości Norwida – miejsca narodzin historii Europy. Według poety greckie początki pozwoliły na stworzenie mechanizmów umożliwiających diagnozę duchowej kondycji współczesności poprzez analizowanie jej stosunku do greckiego mitu złotego wieku. Zideologizowanie sposobu prezentowania greckich osiągnięć zarówno w epoce oświecenia, jak i romantyzmu było dla Norwida dowodem na trwałe zafałszowanie wizerunku Grecji, zaś marginalizacja potrzeby zachowania minionych zdarzeń i pokoleń w pamięci była bodźcem do próby scalenia i uchronienia przed zapomnieniem duchowych losów Europy. Helleński sposób konceptualizowania rzeczywistości ma jednak nie tylko zalety, lecz niesie z sobą poważne niebezpieczeństwa. Poeta gromadzi wiedzę, by trafniej diagnozować problemy,które ludzie Zachodu odziedziczyli wraz z greckimi początkami cywilizacji.

The book is dedicated to the presence of Greek history in the works of Cyprian Norwid. That is, the place where the history of Europe was born. According to the poet, the Greek origins contributed to the creation of mechanisms that make it possible to diagnose the spiritual condition of the contemporary times through analyzing its relation to the Greek myth of the “Golden Age”. Ideologization of the way of presenting the Greek achievements, characteristic of both the Enlightenment and Romanticism, was a proof for Norwid that the image of Greece had been permanently falsified. The process of accumulation of experience, treated as a general human need to preserve the past events and generations in memory, had been interrupted and marginalized. Therefore, Norwid tries to merge the spiritual fate of Europe and save it from oblivion. In the specificity of the Hellenic way of conceptualizing reality, however, lie not only the advantages, but also serious danger. The poet accumulates knowledge in order to accurately diagnose problems that people in the West have inherited along with the Greek origins of civilization.

Spis treści
(Size: 108.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Greece and its history in the works of Cyprian Norwid
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 140
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2454-8
Number of pages 358
Number of publishing sheets 17,00
Format [cm] 170 x 240
Type of binding paperback
Sign up