Language
Mobile navigation Home page

Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku

PLN 15.00

Konferencja, która odbyła się w Poznaniu w marcu 2015 roku, pokazała różne odsłony zaangażowania, potwierdzając potrzebę dyskutowania o jego kształtach i postaciach. Zebrane w niniejszym tomie teksty, będące jej pokłosiem zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza część „Labirynty zaangażowania” zawiera wypowiedzi, w których pojawia się re?eksja nad klasycznym jego ujęciem jako postawy pisarza pragnącego zwrócić uwagę i przeciwdziałać usterkom rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje. Druga część „Paradoksy zaangażowania” zbiera głosy badaczy podkreślających niejednoznaczność terminu, odsłaniających różne pisarskie strategie kluczenia między potrzebą działania a świadomością jego utopijności. W trzeciej części „Nowe ścieżki” zaprezentowane są analizy prób przeciwdziałania różnego typu pułapkom, w jakie może wpaść każdy, kto chce mierzyć się z rzeczywistością. Tak różnorodne perspektywy badawcze prowokują do dalszego namysłu nad formami angażowania się w życie: zaangażowani nie szukają tylko ideologicznych uwikłań, co nie znaczy, iż większość naszych spraw nie ma politycznego podłoża. Większość to jednak nie całość, a przyglądanie się relacji między tymi aspektami jest i pozostanie zagadnieniem zawsze aktualnym.

Spis treści
(Size: 86.3 KB)
Summary
(Size: 75.4 KB)
Wstęp
(Size: 119.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Forms of engagement. Writers in 20th- and 21st-century culture
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3277-3
Number of pages 294
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up