Language
Mobile navigation Home page

Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3188-2
  • Category: OUTLET, Law
  • Year of publication: 2017
PLN 30.00

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne doniosłe prawnie została pomyślana jako studium dogmatycznoprawne, które uwzględnia postulat zewnętrznej integracji nauk.

Rozważania przedstawiono w pięciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę i ewolucję koncepcji konwencjonalizacji i formalizacji w prawoznawstwie. Drugi dotyczy ujęć definicyjnych i typologii czynności karnoprocesowych. Rozdział trzeci rozpoczyna analizę ściśle dogmatyczną i jednocześnie aplikacyjną, obejmując problematykę ogólnych zagadnień formalizacji i konwencjonalizacji podmiotu czynności karnoprocesowej. Czwarty obejmuje problematykę wybranych aspektów reguł przedmiotowych i modalnych (zwłaszcza temporalnych) dokonania czynności karnoprocesowych. Ostatni rozdział stanowi niejako kulminację rozważań, prezentując problematykę ocen prawnych czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne oraz autorską systematykę wadliwości czynności karnoprocesowych uporządkowaną według ściśle sprecyzowanych założeń teoretycznych i metodologicznych.

Nakreślony w pracy pryzmat badań, łączący elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.

Spis treści
(Size: 145.1 KB)
Summary
(Size: 125.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Formalization and Conventionalization as Instruments of an Analysis of Procedural Acts in Criminal Proceedings in Polish Law
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 203
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3188-2
Number of pages 652
Number of publishing sheets 49,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up