Language
Mobile navigation Home page

Fontes Historiae Antiquae L: Diodorus Siculus, A factis fabulosis ad res historicas gestas / Diodor Sycylijski, Od mitu do historii (PDF)

PLN 18.00

Druga pentada Biblioteki Historycznej (ks. VI-X) zachowała się jedynie we fragmentach poznanych z przekazów pisarzy późnoantycznych i bizantyńskich. Nie ma wątpliwości, że pochodzenie jakiegokolwiek źródła „z drugiej ręki” jest jego skazą, nie oznacza to jednak, że należy je z tego powodu odrzucać. Przypadek Diodora Sycylijskiego jest tego najlepszym dowodem: nawet we fragmentach znajdują się informacje, które albo trudno by znaleźć gdzie indziej, albo też podane są w sposób znacząco odbiegający od relacji znanych nam historyków. Opublikowane zostały już przekłady ksiąg I-V, XI-XX, wydanie tomu (VI-X) zamyka pierwszą połowę dzieła Diodora Sycylijskiego. Księgi XXI-XL przetrwały także tylko we fragmentach, a ich polska edycja jest zadaniem na przyszłość.

Od Redakcji (Sylwester Dworacki)

Diodor Sycylijski, Od mitu do historii

Komentarz (do tekstu polskiego)

Źródła fragmentów

Bibliografia

The second pentad of the Historical Library (ks. VI-X) has only survived in fragments we know from the writings of late antiquity and Byzantine authors. There can be no doubt that any source with "second hand" origins might contain flaws, but this does not mean that it should be rejected outright for this reason. The case of Diodor Sicilius is the best proof of this: even in these fragments we find information which would be difficult to find elsewhere, or which is presented in a way that diverges significantly from that of historians known to us. This is why we have decided here to acquaint Polish readers with this pentad. Having already published translations of Books I-V, XI-XX, with the publication of this volume (VI-X) we close the first half of Diodor Sicilius's work. Only fragments of books XXI-XL have survived and a Polish edition of these is a task for the future.

Write Your Own Review
You're reviewing:Fontes Historiae Antiquae L: Diodorus Siculus, A factis fabulosis ad res historicas gestas / Diodor Sycylijski, Od mitu do historii (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Diodor Siculus, From Myth to History
Type of publication Monografia, przekład
Edition I
Series Fontes Historiae Antiquae L
ISSN 1506-5898
ISBN 978-83-232-3770-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237709
Number of pages 180
Number of publishing sheets 10,75

Related Products

Sign up