Language
Mobile navigation Home page

Fenomen „młodych pisarzy” w literaturze włoskiej końca XX wieku

PLN 6.00

Starzejący się wiek XX, paradoksalnie, zbiega się z kolejną nawracającą falą „retoryki młodości”, czego wyrazem w literaturze włoskiej jest m.in. fenomen „młodych pisarzy”, usankcjonowany ostatecznie na Targach Książki we Frankfurcie w roku 1985. Zjawisko to, będące po części produktem strategii marketingowych przemysłu wydawniczego, wpisuje się w ważną cezurę w historii literatury włoskiej, wynikającą z wymiany pokoleniowej, jaka ma wówczas miejsce, oraz z głębszych zmian natury czysto literackiej, związanych także z nowym postmodernistycznym paradygmatem. „Młodzi pisarze” końca XX wieku – wbrew upraszczającym założeniom tej formuły – okazują się być jednak dość pojemnym i wieloznacznym pojęciem, mieszczącym w sobie niejednorodne tendencje stylistyczne i tematyczne. Niniejsza pozycja stawia sobie za cel systematyczny opis – na ile pozwala nań niewielki dystans czasowy – oraz przybliżenie polskiemu czytelnikowi zjawiska i literatury „młodych pisarzy”, stanowiącej znaczący fragment najnowszej historii literatury włoskiej.

The book entitled the "Phenomenon of young writers in Italian literature of the 20th century" discusses a contentious issue in Italian literature. The definition of this trend draws on three meanings of the word young; related to chronological age, professional experience and subject matter. The 1980s generation of young writers emerged as a response to the literary stagnation of the previous decade and in the context of postmodernism. Publishing houses played an important role through promoting young literary debuts in the first half of the decade (Tondelli, De Carlo, Del Giudice, Busi) and later the rich prose of young writers of the late-1980s. Pier Vittorio TondelIi was of great importance for the young writers of the 1990s as were the regular meetings of literary circles in Reggio Emilia. The young prose of the 1990s can be characterised by the thematization of youth, multimedia contaminatiorn and motifs derived from the pulp genre. Also visible are other peripheral trends, which extend bey ond the time frame of the 20th century.

Spis treści
(Size: 75.5 KB)
Przedmowa
(Size: 186.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Fenomen „młodych pisarzy” w literaturze włoskiej końca XX wieku
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The phenomenon of young writers' in late-20th century Italian literature
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Romańska nr 55
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-2992-6
Number of pages 164
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up