Language
Mobile navigation Home page

Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales I

PLN 22.00

Prezentacja badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii w roku 2000: badania chemiluminescencji w układach chemicznych zawierających jony lantanowców; reakcje kompleksowania i oddziaływania międzycząsteczkowego w układach jonów metali, poliamin i nukleotydów; dynamika powierzchniowa procesów elektrochemicznych w układzie: elektroda monokrystaliczna roztwór elektrolitu; badania spektroskopowe wybranych związków makrocyklicznych; studia nad równowagą między oddziaływaniami wewnątrz- i międzycząsteczkowymi w kryształach molekularnych; opis syntezy nowych modyfikowanych (E)-stilbenów i siarkowych analogów uracylu; badania nad procesem hydrodesulfularyzacji paliw. Publikacja ta oprócz niewątpliwej wartości naukowej ma też walory dydaktyczne.

This book is a presentation of research work of the Faculty of Chemistry in 2000: studies of chemiluminescence in chemical compounds containing lanthanide ions; of reactions of intermolecular interactions in the systems of metal ions, polyamines and nucleotides, dynamics of electrochemical surface processes at the monocrystalline electrode/electrolyte solution interface; of kinetics and mechanism of reactions of macrocyclic compounds in solution; of interplay between intra- and intermolecular interactions in molecular crystals; N-(E)-stilbenyloxyalkylcarbonyl substituted hydrazones of aromatic aldehydes - the synthesis and spectral analysis; of non-conventional catalysts in fuel hydrodesulfurization and nitrogen oxides reduction processes. This book has both the scientific and didactic value.

Write Your Own Review
You're reviewing:Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales I
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis (Annales I)
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISBN 83-232-1164-7
Number of pages 236
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up