Language
Mobile navigation Home page

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. IV: 2001–2019

PLN 35.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka jest czwartym tomem publikacji poświęconej doktorom honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001−2019 ten zaszczytny tytuł otrzymało dwadzieścia dziewięć osób z Polski i zagranicy. W publikacji zaprezentowano ich sylwetki w układzie chronologicznym. W każdym przypadku przedstawiono kalendarium procesu przyznawania tytułu (wniosek Rady Wydziału, uchwałę Senatu, uroczystość promocji). Swoją wartość zachowują teksty przemówień przedstawicieli władz Uniwersytetu, promotorów, bądź samych doktorów honorowych, wygłoszonych przy okazji wręczenia dyplomu. Całość uzupełnia materiał ikonograficzny oraz autografy uhonorowanych osób.

Przedmowa

Wstęp

Jan Paweł II (1920–2005)

Michał Głowiński (ur. 1934) J

erzy Janik (1927–2012)

Manfred Albert Dauses (1944–2016)

Zenon Grocholewski (1939–2020)

Peter Brook (ur. 1925)

Aleksander Pełczyński (1932–2012)

Robert Pecora (ur. 1938)

Jan Strelau (1931–2020) T

Tadeusz Kotula (1923–2007)

Albert Arnold Gore (ur. 1948)

Gerd Alberti (1943–2016)

Robert Howard Grubbs (ur. 1942)

Jerzy Fedorowski (ur. 1934)

Cheong Byung-Kwon (ur. 1948)

Andrzej Schinzel (ur. 1937)

John Maxwell Coetzee (ur. 1940)

Béla Bollobás (ur. 1943)

Tadeusz Maliński (ur. 1946)

Henryk Samsonowicz (ur. 1930)

Peter Nijkamp (ur. 1946)

Julia Hartwig (1921–2017)

Jan C. Joerden (ur. 1953)

Wolfgang Ulrich Dressler (ur. 1939)

Brian Cecil Joseph Moore (ur. 1946)

Krzysztof Matyjaszewski (ur. 1950)

Rolf Fieguth (ur. 1941)

Janusz Jurczak (ur. 1941)

Reinhard Georg Lührmann (ur. 1949)

Aneks. Alfabetyczny spis doktorów honoris causa UAM

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

The book is the fourth volume of the publication devoted to honorary doctorates of Adam Mickiewicz University in Poznań. Twenty-nine people from Poland and abroad received an honorary doctorate between 2001 and 2019. The publication presents their profiles in chronological order. In each case, a schedule of the title-granting process is presented (motion of the Faculty Council, resolution of the Senate, promotion ceremony). The texts of speeches by representatives of the University authorities, thesis supervisors, or the honorary doctors themselves, delivered on the occasion of the diploma presentation, retain their value. The work is complemented by iconographic material and autographs of the honoured persons.

Write Your Own Review
You're reviewing:Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. IV: 2001–2019
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Title (EN) Holders of the Doctor Honoris Causa Degree at Adam Mickiewicz University in Poznań, Volume IV: 2001–2019
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3765-5
DOI 10.14746/amup.9788323237662
Number of pages 136
Number of publishing sheets 10,50
Format [cm] 21,5 x 24,5
Type of binding hardcover
Sign up