Language
Mobile navigation Home page

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tom III: 1980–2000

Open Access
PLN 25.00
Digital version
Platform: AMUR

Książka jest trzecim tomem szerszej publikacji poświęconej doktorom honoris causa UAM. Z rozproszonych materiałów źródłowych starano się wiernie odtworzyć jeden z ważnych, ale też i szczególnych fragmentów historii uczelni. W okresie 1980-2000 zaszczytny tytuł doktora honoris causa otrzymało czterdziestu siedmiu ludzi nauki i kultury z Polski i zagranicy. W publikacji zaprezentowano ich sylwetki w układzie chronologicznym. W każdym przypadku odtworzono kalendarium procesu przyznawania tytułu (wniosek Rady Wydziału, uchwałę Senatu, uroczystość wręczenia dyplomu). Swoją wartość zachowują teksty przemówień przedstawicieli władz Uniwersytetu, promotorów, bądź samych doktorów honorowych wygłoszonych przy okazji promocji. Całość uzupełniają zdjęcia archiwalne oraz reprodukcje własnoręcznych podpisów uhonorowanych osób. 

This book is the third volume in a publication devoted to the Adam Mickiewicz University’s honorary degrees. This aspect of the University’s history has been faithfully reconstructed from diverse source materials. Between 1980–2000 the esteemed title of doctor honoris causa was conferred on forty-seven individuals in the fields of science and culture from Poland and abroad. The publication presents profiles of these individuals in chronological order, and in each case the process of conferring the title has been chronicled (application submitted to the Faculty Board, Senate resolution, Conferral Ceremony). Speeches given on this occasion by representatives of the University, supervisors or the honorary degree holders themselves are reproduced. Archive photographs and reproductions of degree holders’ signatures are also included in the publication.

Wstęp

Kazimiera Iłłakowiczówna (1888–1983)

Rajmund Galon (1906–1986)

Władysław Orlicz (1903–1990)

Arkadiusz Piekara (1904–1989)

Nils Erik Enkvist (1925–2009)

Werner Winter (1923–2010)

Karl Otmar von Aretin (1923–2014)

Władysław Kuraszkiewicz (1905–1997)

Witold Hensel (1917–2008)

Krzysztof Penderecki (1933–2020)

Klaus Zernack (ur. 1931)

Friedrich-Karl Beier (1926–1997)

Edward Raymond Andrew (1921–2001)

Ian Robert Maxwell (1923–1991)

Aleksander Gieysztor (1916–1999)

Calyampudi Radhakrishna Rao (ur. 1920)

Günter Grass (1927–2015)

Alfred Jahn (1915–1999)

Hans Joachim Hirsch (1929–2011)

Alan Roy Katritzky (1928–2014)

Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005)

Kazimierz Dziewoński (1910–1994)

Randolph Quirk (ur. 1920)

Józef Zwisłocki (ur. 1922)

Broder Carstensen (1926–1992)

Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000)

Wacław Leonowicz Kretowicz (1907–1993)

Włodzimierz Kołos (1928–1996)

Stanisław Urbańczyk (1909–2001)

Paul Erdös (1913–1996)

Klaus Staemmler (1921–1999)

Michael Müller-Wille (ur. 1938)

Arnold Brossi (1923–2011)

Har Gobind Khorana (1922–2011)

Mary Robinson (ur. 1944)

Wisława Szymborska (1923–2012)

Stefan Stuligrosz (1920–2012)

Ernst Håkon Jahr (ur. 1948)

Aron Jakowlewicz Guriewicz (1924–2006)

Dominik Lasok (1921–2000)

Jerzy Łanowski (1919–2000)

Jerzy Zubrzycki (1920–2009)

Hans Wolfgang Spiess (ur. 1942)

Marian Biskup (1922–2012)

Javier Solana (ur. 1942)

Wolfgang Viereck (ur. 1937)

William R. Dolbier jr (ur. 1939)

Bibliografia

Indeks nazwisk

Write Your Own Review
You're reviewing:Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tom III: 1980–2000
Detailed information
Publication Version printed, e-book, open access
Title (EN) Holders of the Doctor Honoris Causa Degree at Adam Mickiewicz University in Poznań, Volume III: 1980–2000
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3040-3
Number of pages 200
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 21,5 x 24,5
Type of binding hardcover
Sign up