Language
Mobile navigation Home page

Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

Przedmiotem podjętych w monografii rozważań jest postsocjalistyczna formacja społeczno-ekonomiczno-polityczna dokonana z punktu widzenia antropologii społecznej. To studium środkowoeuropejskiej i polskiej wersji kapitalizmu. W krytyczny sposób przedstawia, jak neoliberalizm wyklucza z głównego nurtu społeczeństwa całe jego segmenty oraz ich opór wobec stanowionych relacji władzy i podporządkowania. Ujawnia mechanizmy tworzenia hierarchii między ludźmi w zwykłych działaniach. Codzienne praktyki ujmuje jako korelat globalnych relacji zależności i podporządkowania, lecz zarazem eksponuje sprawczą moc aktorów społecznych. Stanowi zarówno krytykę systemów wytwarzających nierówności, jak i towarzyszących im hegemonicznych dyskursów. Autor odchodzi od dominującego wyjaśniania tworzenia „postsocjalistycznych Innych” w kategoriach tożsamościowych. Nie odmawiając kulturze znaczenia w kreowaniu dystynkcji społecznych, analizuje klasowy charakter nierówności, które przyobleka się jedynie w idiomy różnic kulturowych. Książka odkrywa, jak wytworzone nierówności doprowadziły do karmionej dziś populizmem wrogości wobec wszelkich Innych, w szczególności ksenofobii i islamofobii podszytej rasizmem.

Spis treści, contents
(Size: 68.2 KB)
Słowo wstępne
(Size: 5.9 MB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Purgatory. Anthropology of neoliberal postsocialism
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3264-3
Number of pages 276
Number of publishing sheets 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Binding type folia matowa
Sign up