Language
Mobile navigation Home page

Chrystianizacja „Młodszej Europy”

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3074-8
  • Category: History, Open Access
  • Year of publication: 2016 (dodruk 2017)
Open Access
Digital version
Platform: AMUR

Poszukiwania początków polskiej państwowości i korzeni zaszczepionej na jej gruncie w drugiej połowie X stulecia religii chrześcijańskiej postępują od momentu ukształtowania się w XIX wieku nowoczesnej historiografii. Stawiane były przez ostatnie dwa stulecia rozmaite pytania o rolę i miejsce chrześcijaństwa w obrządku łacińskim w dziejach państwa piastowskiego i wyrastającej zeń monarchii jagiellońskiej i odrodzonej Rzeczypospolitej. 1050. rocznica aktu chrztu Mieszka I szczególnie sprzyja pogłębieniu refleksji na ten temat. W poznańskim środowisku historycznym zrodziła się idea szerokiego spojrzenia na wydarzenia z drugiej połowy X wieku i ukazania ich na tle rozprzestrzeniającego się w Europie chrześcijaństwa. Pierwsza monografia zbiorowa poświęcona rozprzestrzenianiu się nowej religii na kontynencie europejskim i w jego bezpośredniej bliskości w I tysiącleciu n.e. ukazała się 2014 roku („Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiącleciaˮ, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Poznań 2014, ss. 291). Dzieło zbiorowe pt. „Chrystianizacja »Młodszej Europy«ˮ zawiera refleksje mediewistów nad ekspansją chrześcijaństwa na obszary Europy Środkowej i Wschodniej oraz Skandynawii. W kilkunastu artykułach przedstawione zostały procesy chrystianizacyjne poszczególnych struktur politycznych „Młodszej Europy” (kraje skandynawskie, Saksonia, Czechy, Węgry, Ruś oraz obszar zamieszkały przez Bałtów i ludy stepowe Europy Środkowo-Wschodniej), a także kwestie związane z doktryną misyjną ówczesnego Kościoła, ideą wojny świętej, postawami społeczeństw przyjmujących nową wiarę, konsekwencjami chrystianizacji oraz jej obrazem w tradycji pamięci zbiorowej.

The first monograph to discuss the dissemination of Christianity throughout the European continent and in its immediate vicinity in the first millennium AD appeared in print in 2014 (The Christianisation of Europe. The Church at the Turn of the Second Millennium, Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk (eds), Poznan 2014). This volume seeks to explore the expansion of Christianity in 'the Younger Europe': Central and Eastern Europe and Scandinavia. The book comprises several contributions from leading medievalists, who trace the processes of Christianisation in particular political structures of 'the Younger Europe' (the Scandinavian countries, Saxony, Bohemia, Hungary, Rus', the areas inhabited by the Baits and the steppe peoples of Central and Eastern Europe) and examine issues relating to the missionary doctrine of the then Church, the idea of holy war, the approaches of societies embracing the new religion, the consequences of Christianisation and its perception in collective memory.

Wstęp, introduction
(Size: 208.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Chrystianizacja „Młodszej Europy”
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) The Christianisation of ‘the Younger Europe'
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 228
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-3074-8
Number of pages 318
Number of publishing sheets 26,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up