Language
Mobile navigation Home page

Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2842-4
  • Category: History
  • Year of publication: 2014 (2015 dodruk)
Digital version
Platform: AMUR

Praca stanowi próbę podsumowania i wytyczenia nowych kierunków w trwającej w nauce historycznej od wielu dziesięcioleci dyskusji naukowej odnoszącej się do formowania i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w ramach kontynentu europejskiego. Autorzy analizują procesy pojawienia się i umocnienia chrześcijaństwa oraz narodziny zrębów Kościoła instytucjonalnego w ramach Imperium Romanum, następnie przechodzą do chrystianizacji plemion i powstających na ich bazie państw barbarzyńskich. Dociekania sięgają aż do uformowania się średniowiecznej Respublica Christiana około roku 1000, a także wychodzą poza zagadnienia związane z chrześcijaństwem, ujmując kwestie religii pogańskich w Europie oraz zagadnienia innych odłamów chrześcijaństwa, jak również judaizmu i islamu.

This seminal book is an attempt to summarise and chart new directions in the on-going historical debate relating to the formation and spread of Christianity throughout the European continent. The authors examine the processes of the emergence and consolidation of Christianity along with the birth of the foundations of the institutional Church within Imperium Romanum. The question of the Christíanisatíon of tribes and the emergent barbaric states is also explored. The study covers subjects up to the formation of medieval Respublica Christiana circa 1000, and, going beyond the issues of Christianity, addresses also issues appertaining to pagan religions in Europe and to other Christian denominations, Judaism and Islam.

Spis treści, contents
(Size: 106.7 KB)
Wstęp
(Size: 182.8 KB)
Introduction
(Size: 179.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia
Detailed information
Publication Version printed, e-book, open access
Title (EN) The Christíanisatíon of Europe. The Church at the Turn of the Second Mfflennium
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 226
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-2842-4
Number of pages 292
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up