• Grudzień 2018
Informacja

Z uwagi na konieczność rozliczenia finansowego 2018 roku w przyspieszonym trybie nałożonym przez przepisy wprowadzające ustawę („Prawo o szkolnictwie wyższym”) oraz jednoczesne wdrażanie nowej wersji systemu AX od 14.12.2018 do 15.01.2019 magazyn Wydawnictwa będzie zamknięty.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl