Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Michał Urbańczyk, Kamil Gaweł, Fatma Mejri, „Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America”

Michał Urbańczyk, Kamil Gaweł, Fatma Mejri, „Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America”

 

 

Autorzy Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America zapraszają czytelników w wyjątkową podróż, która zapozna ich zarówno z amerykańskimi ideami politycznymi wyrosłymi na gruncie oświecenia, jak i ze współczesnymi wyzwaniami prawnymi, przed którymi staje najstarsza nowożytna republika i demokracja liberalna. Lektura książki pozwoli przyjrzeć się m.in. kontrowersyjnemu wyrokowi Sądu Najwyższego w sprawie aborcji, kryzysowi migracyjnemu na granicy z Meksykiem, problemom systemu edukacji prawniczej, amerykańskiej praktyce wykonywania kary śmierci, proceduralnym wyzwaniom pojawiającym się w trakcie uchwalania federalnego budżetu czy filozoficznym fundamentom rewolucji amerykańskiej. 

XXI-wieczne Stany Zjednoczone Ameryki są nieodrodnym dzieckiem filozofii i tradycji oświeceniowych, a jednocześnie – efektem prawie 250-letniej ewolucji i funkcjonowania systemu polityczno-prawnego. Amerykański ustrój, prawo i myśl polityczna rozwijały się bowiem od końca XVII wieku i dziś stanowią fundament porządku euroatlantyckiego. Dlatego też namysł nad nimi stanowi niezwykle interesujące i pożyteczne zadanie. 

Celem publikacji jest jednak opisanie nie tylko koncepcji zrodzonych w XVIII wieku, lecz także wybranych współczesnych instytucji i regulacji prawnych, które stanowią efekt tej ewolucji. Książka została podzielona na trzy części, w których Autorzy omawiają wybrane idee polityczne, charakteryzują elementy ustroju i systemu politycznego oraz przedstawiają opinie na temat kluczowych praw i wolności obywatelskich.

 

 

 

 Zapisz się