Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katarzyna Segiet, Bożena Matyjas, Danuta Opozda, „Podmiotowość dziecka i wartość dzieciństwa. Współczesna recepcja myśli Janusza Korczaka”

Katarzyna Segiet, Bożena Matyjas, Danuta Opozda, „Podmiotowość dziecka i wartość dzieciństwa. Współczesna recepcja myśli Janusza Korczaka”

 

 

Zaprezentowana monografia zawiera zagadnienia dotyczące podmiotowości dziecka i wartości dzieciństwa w odniesieniu do współczesnej pedagogicznej recepcji myśli Janusza Korczaka – twórcy oryginalnego systemu wychowania opartego na szacunku, zaufaniu i miłości do dziecka. Propagował on prawa przysługujące dziecku, które opierał na założeniu, że dziecko jest osobą i z tego tytułu wynikają atrybuty jego egzystencji. Nawiązanie do idei Janusza Korczaka widoczne jest we współczesnej pedagogice, czego przykładem są prężnie działające w Polsce Korczakowskie Szkoły Marzeń. Ten uznany i szanowany pedagog przywiązywał ogromną wagę do podmiotowego traktowania dziecka, twierdził, że dziecko to wartość najwyższa, której przypisane są godność i prawa. Podkreślał także twórcze podejście dziecka do własnego życia i kształtowania własnej osobowości. Z kolei z opieką w okresie dzieciństwa, która jest prawem dziecka, należy łączyć – według niego –odpowiedzialność dorosłych (rodziców, wychowawców w placówce opiekuńczej) w procesie wychowania.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli wielu nauk, w tym humanistycznych, społecznych, teoretyków dzieciństwa i jego badaczy, nauczycieli, pedagogów, rodziców, studentów kierunków socjologicznych, pedagogicznych, nauk o rodzinie, psychologów oraz szerokiego grona odbiorców, którzy interesują się problematyką dziecka i dzieciństwa.

 

 Zapisz się