Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Aliaksandr Raspapou, Andriej Moskwin, „Od powstania słuckiego po białoruską rewolucję (1920–2020). Dyskurs oporu”

Aliaksandr Raspapou, Andriej Moskwin, „Od powstania słuckiego po białoruską rewolucję (1920–2020).   Dyskurs oporu”

 

 

Problematyka białoruskiego oporu wobec agresywnej polityki wschodniego sąsiada Białorusi po wydarzeniach 2020 roku nabrała nowego brzmienia i została zaktualizowana. Ostatnia dekada była naznaczona licznymi aktami agresji Rosji na byłe kraje sowieckie, a Białoruś została uwikłana w tę agresję z powodu prorosyjskiej postawy przywódców kraju. Rok 2020 ukazał nieznane wcześniej zjawiska i procesy w społeczeństwie białoruskim, sprawił, że konieczne stało się zrozumienie ich znaczenia dla procesu formowania się narodu białoruskiego. Co ważne, oprócz rzeczywistych potrzeb białoruskich, zrozumienie form, treści, kontekstu białoruskich protestów ma również wartość dla społeczności światowej zmusiło do spojrzenia na Białorusinów i Białoruś nie jak na przedmiot, lecz podmiot światowych procesów politycznych. Z tego punktu widzenia problematyka monografii Od powstania słuckiego po białoruskiej rewolucji (1920-2020). Dyskurs oporu jest z pewnością istotna i ważna. 

 

 Zapisz się