Język
Nawigacja mobilna Strona główna

01/2024

Zapraszamy do konkursów na najlepsze książki!
Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Anna Domalanus (opracowanie), „Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1945–1956, t. IV, 15 III 1945 – 9 VI 1956, Poznań”
Mariusz Urban, „Twórczość religijna Josepha Ignatza Schnabla (1767–1831) w kontekście przemian stylistycznych muzyki przełomu XVIII i XIX wieku”
Monika Błaszczak, „Amorficzne kategorie estetyczne wobec teorii poznania”
Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Kinga Kuszak (red.), „Ku demokratycznej szkole. Zaangażowanie w budowę lepszego świata”
Nowy wykaz czasopism naukowych
Michał Nowicki, „Edukacja filozoficzna w Indiach wczesnego okresu upaniszadowego”
Ewa Skwara (wstęp, przekład i komentarz), „Plaut, Turkuć Podjadek (Curculio)”

8 produkt(y)

Pokaż na stronę
Zapisz się