Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema

  • Dostępność: brak w magazynie
  • ISBN: 978-83-232-3047-2
  • Kategoria: Filologia Polska
  • Data wydania: 2016 (dodruk 2017)
Wersja elektroniczna
Platforma: AMUR

NOMINACJA do Nagrody im. Jana Długosza, 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Monografia wpisuje twórczość Stanisława Lema w główne nurty polskiej prozy powojennej, w tym w pokolenie Kolumbów, prozę małego realizmu, prozę pacyfistyczną oraz rozrachunki inteligenckie. Pozostawiając na marginesie futurystyczne wizje, historię filozofii i dyskusje z oświeceniem, autorka koncentruje się na wątkach, które dotyczą dwudziestowiecznej historii, odnoszą się do konkretnych wydarzeń historycznych oraz biograficznych doświadczeń. W książce poświęconej śladom Zagłady Żydów lwowskich obecnym w prozie Stanisława Lema, kontekst historyczny obejmuje okres od XIX wieku, gdy rozpoczęła się polonizacja galicyjskich Żydów, aż do lat siedemdziesiątych wieku następnego, kiedy to pisarz był inwigilowany przez bezpiekę. Tło dla interpretacji powieści realistycznych oraz fantastyczno-naukowych autora Cyberiady stanowią także nieznane do tej pory fakty z biografii pisarza. Dzięki licznym kwerendom archiwalnym możliwe było uzupełnienie wiedzy na temat międzywojennych oraz wojennych losów rodziny Stanisława Lema oraz sprostowanie kilku najczęściej pojawiających się w jego biografiach błędów.

The monograph Holocaust and the Stars. The past in the prose of Stanisław Lem links the work of the writer of His Master’s Voice with the main currents in Polish post-war prose, including the Columbus generation, the prose of minor realism, pacifistic prose, and the intellectual ‘coming to terms’ with the past. Leaving aside the futuristic visions, philosophical history and discussions of enlightenment, the author of this book concentrates on those strands that concern twentieth-century history, alluding to specific historical events and life experiences.

In this book, devoted to the traces of the Holocaust of the Jews of Lviv that can be found in Stanisław Lem’s prose, the historical context covers the period from the nineteenth century, when the Polonisation of the Galician Jews began, up to the 1970s, when the writer was put under surveillance by the secret police. The background for the interpretation of Lem’s realist and science fiction novels also includes hitherto unknown facts from the writer’s biography. Thanks to extensive archival research, additional knowledge has been gained about the interwar and wartime experiences of Lem’s family, and several errors commonly appearing in his biographies have been corrected.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Holocaust and the Stars. The past in the prose of Stanisław Lem
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska No. 164
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3047-2
Liczba stron 242
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się