Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Monografia prezentuje aktualne wyniki badań i analiz naukowych dotyczących charakterystyki i porównania twórczej aktywności plastycznej dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie uczęszczających do lokalnych formach wsparcia i opieki.  

Na przykładzie funkcjonowania placówek z Poznania i Tarragony została ukazana złożoność podejmowanej problematyki i wzajemne zależności widoczne w pracy obu ośrodków. Zaprezentowane badania stanowią cenne źródło wiedzy w zakresie poznawczym, teoretycznym i praktycznym. Dokonanie rekonstrukcji teoretycznych, jak również wskazanie implikacji pedagogicznych dla praktyki edukacyjnej w kontekście wspierania twórczego rozwoju plastycznego dzieci czynią tę publikację bardzo wartościową. 

Wprowadzenie

I
Twórczość – analiza pojęcia i przegląd koncepcji
1. Pojęcie, wymiary i kryteria twórczości
2. Uwarunkowania i poziomy twórczości
2.1. Podmiotowy kontekst twórczości
2.2. Społeczno-kulturowy kontekst twórczości
3. Edukacyjne wartości funkcjonowania twórczego dzieci
4. Pedagogika twórczości w badaniach porównawczych

II
Defaworyzacja w dyskursie nierówności społecznych i edukacyjnych
1. Pojęcie i wymiary defaworyzacji społecznej
2. Środowisko rodzinne a defaworyzacja społeczna
2.1. Znaczenie rodziny jako środowiska wychowawczego
2.2. Uwarunkowania twórczego rozwoju dziecka w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej
3. Środowisko szkolne a defaworyzacja społeczna
3.1. Psychospołeczne przystosowanie ucznia
3.2. Uwarunkowania defaworyzacji społecznej dziecka w szkole
4. Edukacja i defaworyzacja społeczna w Hiszpanii i Polsce
4.1. Współczesny system edukacji w Hiszpanii i Polsce
4.2. Lokalne formy wsparcia i opieki w systemie hiszpańskim i polskim

III
Metodologiczne podstawy badań
1. Przedmiot oraz cele badań
2. Problemy badawcze oraz zmienne i wskaźniki
3. Strategie, metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka terenu badań i dobór próby badawczej

IV
Twórczość dzieci w lokalnych formach wsparcia i opieki w Poznaniu i Tarragonie – analiza i interpretacja wyników badań własnych
1. Szczegółowa charakterystyka badanych grup z instytucji w Poznaniu i Tarragonie
2. Działalność lokalnych form wsparcia i opieki w Poznaniu i Tarragonie w kontekście wspomagania twórczości dzieci
2.1. Oferta i program zajęć w instytucji w Poznaniu i Tarragonie
2.2. Specyfika funkcjonowania instytucji w Poznaniu i Tarragonie
3. Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej dzieci w badanych instytucjach
3.1. Rodzaje aktywności twórczych podejmowanych przez dzieci w instytucji w Poznaniu i Tarragonie
3.2. Wybrane czynniki oddziałujące na podejmowanie aktywności twórczych przez dzieci w instytucji w Poznaniu i Tarragonie
3.3. Formy pomocy skierowane do dzieci i rodziców (opiekunów) pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w instytucji w Poznaniu i Tarragonie
4. Analiza porównawcza twórczości rysunkowej dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie z instytucji w Poznaniu i Tarragonie
4.1. Temat 1: "Kim jestem?"
4.2. Temat 2: "Kim chciałabym/chciałbym być w przyszłości?"
4.3. Temat 3: "Moje życie na innej planecie"
4.4. Twórczość rysunkowa dzieci z instytucji w Poznaniu i Tarragonie – podsumowanie
5. Wnioski z badań oraz implikacje pedagogiczne dla praktyki edukacyjnej w kontekście wspierania twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych
społecznie


Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Akty prawne

Spis schematów i tabel

Summary.

The book presents the current results of research and scientific analysis concerning the study and comparison of the creativity of children from socially disadvantaged environments, with particular emphasis on creative artistic activity from a comparative perspective.

The issues discussed in the book reveal the complexity of the issues raised, indicate mutual dependencies and constitute a valuable source of knowledge in cognitive, theoretical and practical terms. What makes this publication extremely valuable is its theoretical reconstructions as well as how it indicates the pedagogical implications for educational practice in the context of supporting the creative artistic development of children and presenting them in various scenes.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Supporting the creative artistic activity of children from socially disadvantaged backgrounds. A comparative study using the example of Poznań and Tarragona
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 347
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4006-8
DOI 10.14746/amup.9788323240075
Liczba stron 189
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się