Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Juliusz Słowacki Wiersze. Nowe wydanie krytyczne

 • Dostępność: brak w magazynie
 • ISBN: 83-232-1529-4
 • Kategoria: Filologia Polska
 • Data wydania: 2005

Ważna edycja poezji Juliusza Słowackiego, korygująca wiele usterek wydań wcześniejszych. Wzbogaca zakres tekstów czytanych jako "wiersze", wprowadza objaśnienia, dotyczące okoliczności powstawania utworów, a także przypomina dzieje recepcji i interpretacji oraz spory toczące się wokół poszczególnych utworów. Wielce przydatna dla naukowców, studentów i uczniów. Gromadzi w jednym tomie wszystkie wiersze Słowackiego - także publikowane jako warianty większych całości oraz dotychczas nie zaliczane do utworów samodzielnie istniejących.

Zapisane przez poetę w lirycznych fragmentach myśli nieukończone są interesującym zaproszeniem do refleksji. Rozpoznanie ich i wydobycie z czeluści zapomnienia jest dużą zasługą autorów - i wzbogaceniem udostępnianego czytelnikom dorobku poetyckiego Juliusza Słowackiego.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zabrudzenia, wgniecenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

 • Od wydawców
   • "Nie jestem niczym innym, jak moimi poezjami"
   • Układ i zawartość edycji
   • Aparat krytyczny
   • Przyjęte zasady modernizacji pisowni i interpunkcji
   • Postscriptum
  • Informacja o nowo oprawionych autografach Słowackiego w Bibliotece
  • Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  • Wykaz skrótów edytorskich
  • Wykaz skrótów redakcyjnych
 •  

 • WIERSZE
  •  

  • L Wilno i Krzemieniec (luty 1825 - styczeń 1829)
   • Elegia. Tłomaczenie z Lamartina
   • Księżyc
   • Melodia przez Tomasza Moora. Pożegnanie
   • Melodia Moora
   • Melodia l
   • Melodia 2
   • Dumka ukraińska
   • Nowy Rok
   • Sonet
   • Wiersz w sztambuchu Ludwika Szpitznagla wyjeżdżającego do Egiptu
   • Sonet I
   • Sonet II
   • Sonet III
   • Sonet IV
  •  

  • II. W Warszawie (luty 1829 - marzec 1831)
   • v Strofa Spensera
   • Piosnka dziewczyny kozackiej (z romansu historycznego)
   • Hymn ("Bogarodzica! Dziewico...")
   • Oda do wolności
   • Kulik
   • Pieśń legionu litewskiego
  •  

  • III. Wrocław - Drezno - Londyn - Paryż (marzec 1831 - grudzień 1832)
   • It is probable to us - the bargain will be madę
   • [Przekład wiersza It is probable to us - the bargain will be madę...]
   • En s'eveillant nous suit de ses regards pensifs... [Fragment wiersza francuskiego o Paryżu]
   • [Przekład wiersza En s'eveillant nous suit de ses regards pensifs...]
   • Paryż
   • Duma o Wacławie Rzewuskim
  •  

  • IV. W Szwajcarii (grudzień 1832 - luty 1836)
   • Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony... [W sztambuchu Marii Wodzińskiej]
   • Przeklęstwo. Do***
   • Rozłączenie
   • Stokrotki
   • Chmury
   • Ostatnie wspomnienie. Do Laury
  •  

  • V. Rzym - Neapol - podróż na Wschód - Florencja (luty 1836 - grudzień 1838)
   • Rzym
   • Sumnienie
   • W imionniku Pani B[aronowej] R.
   • Hymn ("Smutno mi, Boże...")
   • Wielmożny Panie... [Do Zenona Brzozowskiego]
   • Z listu do księgarza .
   • O Gibelinie, laurowy upiorze
   • Ułamki
   • [Listy poetyckie z Egiptu]
    • Do Teofila Januszewskiego
    • Piramidy
    • Na szczycie piramid
    • List do Aleksandra H. (pisany na łódce nilowej)
   • Z Nilu - do
   • Pieśń na Nilu
   • Piramidy, czy wy macie... [Rozmowa z piramidami]
   • O stepowy mój namiocie
   • O nie! o nie - chołodziec mój
   • l porzuciwszy drogę światowych omamień
   • Czyż dla ziemskiego tutaj wojownika
   • Do A. M
   • Sonet II. Do A. M.
   • Do Zygmunta
  •  

  • VI. Paryż - powrót (grudzień 1838 - 12 lipca 1842)
   • Testament mój
   • Na sprowadzenie prochów Napoleona
   • Do E.
   • Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo... [W albumie Elizy Branickiej] Anioły stoją na rodzinnych polach...
   • Pogrzeb kapitana Meyznera
   • Polska! Polska! o! królowa...
   • O! gdybym ja wiódł Panią do kaskady... [Do Joanny Bobrowej]
  •  

  • VII. Paryż - lata ostatnie
   • (13 lipca 1842-3 kwietnia 1849)
   • Tak mi, Boże, dopomóż
   • Przemówił, strzelił i od kuli ginie...
   • Śmierć, co trzynaście lat stalą koło mnie...
   • Młodości, uwierz w sny czyste i złote...
   • Mój Adamito - widzisz, jak to trudno...
   • Chór duchów izraelskich
   • Przez Furie jestem targan ja, Orfeusz...
   • Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami...
   • Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi... [W pamiętniku Zofii Bobrówny]
   • Gdy na ojczyznę spojrzą oczy Lolki... [Do Ludwiki Bobrówny]
   • Dziecina Lolka na rzymskich mogiłach...
   • Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała...
   • Narodu mego krwią pisane czyny...
   • [Dziwi mię u]czta - gdzie światła górą... .
   • Do pastereczki siedzącej na druidów kamieniach w Pornic nad Oceanem
   • Patrz, nad grotą...
   • Na jednej górze podczas zawieruchy...
   • Co nam zdrady!... jest jedna kolumna w Warszawie... [Uspokojenie] (redakcja brulionowa)
   • Uspokojenie (redakcja 97-wersowa)
   • Uspokojenie (redakcja 68-wersowa)
   • Wiesz, Panie, iżem zbiegał świat szeroki...
   • Oto Bóg, który łona tajemnic odmyka...
   • Matecznik
   • Jeżeli kiedy - w tej mojej krainie...
   • Ol Boże Ojców moich... Tobie chwała...
   • Zachwycenie
   • To było w duchu, Ojcze! a tymczasem...
   • Radujcie się, Pan wielki narodów nadchodzi...
   • Na drzewie zawisł wąż... (redakcja brulionowa)
   • Na drzewie zawisł wąż... (redakcja pierwodruku)
   • Bóg duch, innego zwać nie będziecie...
   • Chwal Pana, duszo moja...
   • Jeżeli ci Pan nie zbuduje domu...
   • Najpiękniejszy, najświętszy Boga tron na ziemi...
   • Wierzę
   • [Wierzę] (redakcja prozą)
   • Przy kościółku...
   • Podlug ciebie, mój szlachcicu... [Do Autora trzech Psalmów] (redakcja brulionowa)
   • Do Autora trzech Psalmów (Odpowiedź na Psalmy przyszłości Spirydionowi Prawdzickiemu)
   • [Mó]j duch zawsze grzmi ponury... [Szkic odpowiedzi na Psalm żalu]
   • Nastał, mój miły, wiek eschylesowy...
   • Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca...
   • W starym kościołku na Woli... [Sowiński w okopach Woli]
   • Gotują się na powstanie... [Vivat Poznańczanie!]
   • Dusza się moja zamyśla głęboko...
   • Ileż dni przejdzie mi dziecinnych na łowach motyli...
   • Mój Król [i] mój Pan - to nie mocarz żądny...
   • Takiego ludów w sobie przerażenia...
   • Teraz pod żadną światową się władzę...
   • Nie używałem łęków i lekarzy...
   • Wspomnienie pani de St. Marcel z domu Chau[mont]
   • Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...
   • Dajcie mi tylko jedną ziemi milę...
   • I ujrzałem te bałwany...
   • Kiedy prawdziwie Polacy powstaną...
   • Niedawno jeszcze wasze mogiły...
   • Niedawno jeszcze - kiedym spoczywał uśpiony...
   • Biada wam - gdy się budzi duch i obudzony...
   • Los mię już żaden nie może zatrwożyć...
   • Prowadził mnie na bardzo ciemne wężowisko...
   • Polsko, ojczyzno! padaj ze mną na kolana...
   • Wyjdzie stu robotników...
   • Do Franciszka Szemiotha
   • Jest najsmutniejsza godzina na ziemi...
   • Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek...
   • Snycerz był zatrudniony Dyjanny lepieniem...
   • Ty głos cierpiący podnieś - i niech w tobie...
   • Jak najcudniejsza w kwiatach jutrzenka wstaje...
   • Gdyby o Tobie, Panie, nie zostało...
   • Lata piękne, złote, ciche...
   • Święta Ojczyzno moja - pozwól memu duchowi...
   • Słuchaj, miody człowieku...
   • W dziecinne moje cudne lata...
   • O! wielki Boże - o Panie wszechmocny...
   • Anioł ognisty - mój anioł lewy...
   • Na górze, która jako szmaragd była...
   • Panie! jeżeli zamkniesz słuch narodu...
   • Córka Cerery [I i II]
   • A ona, bywało...
   • Prąd sprawy idzie przez Boga zaczęty...
   • Ojczyzna, twoja święta kochanka... [Do Autora Skarg Jeremiego] (pierwsza redakcja brulionowa)
   • Ojczyzna, twoja święta kochanka... [Do Autora Skarg Jeremiego] (druga redakcja brulionowa)
   • Ojczyzna, twoja święta kochanka... [Do Autora Skarg Jeremiego] (trzecia redakcja brulionowa)
   • Do Autora Skarg Jeremiego (redakcja pierwodruku)
   • O Polsko moja! tyś pierwsza światu...
   • Do hr. Gustawa Ol[izara] podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i Krzemieńcem
   • Zadrży ci nieraz serce, mila matko moja... [Do matki]
   • Cala potęgą ducha cię wyzywam...
   • Mój ty Ludwiku - módl się gorąco... [Do Ludwika Norwida w braterstwie idei świętej list] (redakcja brulionowa)
   • Do Ludwika Norwida w braterstwie idei świętej list (redakcja pierwodruku)
   • [Szkic wykładu nowej nauki, stanowiący pretekst wiersza Do Ludwika Norwida w braterstwie idei świętej list]
   • O patrzcie, bracia, duchowy świat...
   • Baranki moje...
   • Z dolin zasutych żwirem...
   • Proroctwo
   • W ostatni dzień - w ostatni dzień...
   • Do Ludwika Norwida
   • Powstał naród wykonawca...
   • Panie, o którym na niebiosach słyszę
   • Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi...
   • W ciemnościach postać mi stoi matczyna...
   • Związano wieniec z rzeczy przeklętych...
   • jak. dawniej - oto stoję na ruinach...
   • Ten sam duchowi płomienny szlak...
   • Ol nieszczęśliwa, o! uciemiężona...
   • A jednak ja nie wątpię - bo się pora zbliża...
   • Narody lecz...
   • Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza...
   • I wstal Anhelli... z grobu... za nim wszystkie duchy...
   • Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają...
   • Jako zmoczona w słotny dzień ptaszyna...
    • [Przypowieści i epigramaty]
    • [I] Boga w Trójcy pojmuję - w moich piersiach gości...
    • [II] - Ja ci mówię, że czynisz dziś rzecz bardzo smutną...
    • [III] Gdym byljak aniol, co w niebo kolące...
    • [IV] Dawniej mówiłeś, Janie: "Majątku nie zjadłszy"
    • [V] Zdrowy rozsądek z myślą walczył Kolumbową...
    • [VI] Napelń się przenajświętszym ducha Sakramentem...
    • [VII] Karty się dają wszystkie wytłomaczyć tuzem...
    • [VIII] Otrzymawszy wprzód na to jednomyślną zgodę...
    • [IX] Chcesz wiedzieć, czym dziś byłby nasz kraj odzyskany...
    • [X] Możnemu, który dzisiaj dom upięknia sobie...
    • [XI] Zemścił się włos - na pomoc woła dzisiaj sztuki...
    • [XII] Przeczułby człowiek, który z ducha rzecz rozbiera...
    • [XIII] Kłaniał się Francuz, wszystkie pozdrawiał karety...
    • [XIV] Francja jest krajem ugod - począwszy od mody...
    • [XV] Prośba szewca
    • [XVI] Kredyt p. Cieszk[owskiego]
    • [XVII] Chcesz widzieć kraj bogatym? Wynajdź na to sposób...
    • [XVIII] Ten tyłka od pieniędzy procent płacić może...
    • [XIX] Z ducha jest ruch - pieniądze za nim jak szaleńce...
    • [XX] Gdybyś twego dochodu grosz wydał i stracił...
    • [XXI] Z rozrzutnika dziś płynie - lecz fontanna licha...
    • [XXII] Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie...
    • [XXIII] Za Jowisza konałem niegdyś śmiercią krwawą...
    • [XXIV] Gdyby chciał sprawę ducha odnowić Hiszpanem...
    • [XXV] Któryś pono, pan wielki podobno, Mopanku...
    • [XXVI] Zgodzić się z woła Boga? łatwo w tym zawinić...
    • [XXVII] Sam tylko wąż przeklęty Jehowy wyrokiem...
    • [XXVIII] Abd eł Kader, w pustyniach za Atlasu grzbietem...
    • [XXIX] Kościół twój tam, skąd Boskie płynie ci natchnienie...
    • [XXX] O krzyż Cię proszę modlitwą gwałtowną...
    • [XXXI] Pan Bóg kazał nam walczyć siłą każdą siłę...
    • [XXXII] Nie to człek duchowny, podług Zana słów...
    • [XXXIII] Więc mowa narodowość stanowi niemiecką...
    • [XXXIV] Szli krzycząc: "Polska! Polska!" - wtem jednego razu...
    • [XXXV] Gdyby instynkt nie szeptał: "Wiecznąś jest istotą"...
    • [XXXVI] Za to Hiszpania w prochu powalona leży...
    • [XXXVII] Religiji, która się w duchu krajów wzmaga...
    • [XXXVIII] Nieranność Achillesa, a stąd jego dzielność...
    • [XXXIX] Ludzie wielcy - aż siebie ruch urodzić zdolni...
    • [XL] Chcąc światłem się wydostać z krainy upiorów...
    • [XLI] Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może...
    • [XLII] O grzechu pierworodnym pytasz mię z uśmiechem...
    • [XLIII] Cmentarze są za miastem - wszakże im nie szkodzą
    • [XLIV] Z pogardzicieli rzemiosl - potomstwo wyrosło...
    • [XLV] Za głosem Bossueta wszystko dziś wykrzyka...
    • [XLVI] Narodowoście, które sama forma wiąże
    • [XLVII] Znajdź najszlachetniejszego - a potem, cierpliwy...
    • [XLVIII] Ksiądz rękę we mnie włożył, uwiązał za duszę...
    • [XLIX] W Bogu, w duchu, w idei, mówisz, cel daleki...
    • [L] Coś - coraz żywszym z grobu podnosi Polaka...
    • [LI] Gdzie jest Bóg tego księdza? gdzie do Niego droga...
    • [LII] Dajesz do nieba paszport opłacony złotem...
    • [LIII] Jeśli się duchem w gwiazdy jak kamień wyrzucę...
    • [LIV] Powiem ci przypowiastkę. Oto w głębi jarów...
    • [LV] Kiedy się boisz duchów - widać - żeś jest dzielny...
    • [LVI] Możesz się bawić światem, póki cię Duch Boży...
    • [LVII] Nie wiecie, co się dzieje? Ku duchowej stronie...
    • [LVIII] O konstytucjach jak o fortepianach słyszę...
    • [LIX] Prawo Mojżesza w globie wyryte głęboko...
    • [LX] Sto dam za grosz - tym, którzy jałmużnę uczynią...
    • [LXI] Lud mówi - gdy zobaczysz, Że gdzie skarby płoną...
    • [LXII] Małą jest wadą strój modny nowy...
    • [LXIII] Drą się o wolność - Boże, nachylaj im grzbietu...
  •  

  • VIII. Ekscerpta
   • - Synu mój! synu! czemu od rana... (Ballada Pazia z piątego aktu Marii Stuart)
   • Nie wiadomo co, czyli Romantyczność. Epilog do Ballad
   • Do Michała Rola Skibickiego, podpułkownika wojsk Rzeczypospolitej Kolumbijskiej, poświęcając mu powieści wschodnie Mnicha i Araba
   • Bylo sobie niegdyś w szkole... (Bajka Grzegorza z pierwszego aktu Kordiana)
   • Ofiarowanie
   • Ułamek z greckiej podróży. Grób Agamemnona
   • Chrystus Pan się narodził... (Kolęda z pierwszego aktu Złotej Czaszki)
   • Nigdy z królami nie będziem w aliansach... (Pieśń konfederatów z pierwszego aktu Księdza Marka)
   • Na polach Grundy, na polach Grundy...
   • Bo mię matka moja miła...
   • O! smętny - o! kochany... (Chór Duchów z pierwszego aktu Samuela Zborowskiego)
   • Błogosławiona jest ta, co się zowie... ([Parabaza] z pierwszego aktu Samuela Zborowskiego)
   • Duch życia to rycerz dumny... (Anty strof a z trzeciego aktu Samuelu Zborowskiego)
   • Duch życia - to anioł dumny... [W sztambuchu nieznanej osoby]
   • Bo nie ten, kto w piekło wierzy... (Strofa z trzeciego aktu Samuela Zborowskiego)
   • Wtenczas mię zdjęła wiekuista trwoga...
   • Duchu Święty, gołębico, zleć...
   • Bogiem wslawiona Matko Hospodyna... (Parafraza pieśni Bogurodzica)
  •  

  • IX. Dubia
   • Sonet VI
   • Sonet VII
   • Sonet VIII
   • Matka do syna Zapomnienie
  •  

  • Objaśnienia wydawców
  • Indeks osobowy
  • Informacje o ilustracjach
  • Alfabetyczny spis tytułów i incipitów
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Juliusz Słowacki Wiersze. Nowe wydanie krytyczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 83-232-1529-4
Liczba stron 925
Liczba arkuszy wydawniczych 57,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się