Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Słowacki teatralny

30,00 zł

Tom stanowi pokłosie konferencji poświęconej twórczości dramatyczno-teatralnej Juliusza Słowackiego. Dotychczasowe sympozja koncentrowały się przede wszystkim na twórczości poetyckiej Słowackiego. Autor Horsztyńskiego był jednak jednym z najwybitniejszych twórców dramatyczno-teatralnych dziewiętnastego wieku (w skali europejskiej), którego dokonania wykraczały zdecydowanie poza polski kanon teatralny. Dlatego też konferencja miała wyjątkowy charakter. Poszczególne referaty i wystąpienia zamówione zostały u wybitnych znawców epoki i twórczości Juliusza Słowackiego. Publikacja ma zatem nie tylko podsumować dotychczasowy stan badań, lecz przede wszystkim wyznaczyć nowe nurty badawczej refleksji - zarówno dramatycznej, jak i teatrologicznej.

This book contains eleven articles by outstanding experts in Romanticism, which they prepared for an international conference held in April 2005. This publication shows a new research perspective and for the reception of the dramatic and theatrical work of Juliusz Słowacki and its significance is comparable with the famous issue of "Pamiętnik Teatralny" [Theatrical Journal] on Romanticism. After almost half a century, the present authors revise research attitudes, which are now already classical and undertake a new reading of the old masterpieces, using the research methods of modern humanities, which has irrevocably enriched the dramaturgy and theatrological workshop.

 • Wstęp (KRZYSZTOF KUREK)
 •  

 • Introduction (przełożył JACEK FABISZAK)
 •  

 • EWA NAWROCKA
 • Słowacki - wielki nieobecny
 •  

 • ZBIGNIEW PRZYCHODNIAK
 • Juliusz Słowacki i teatralne konwencje
 •  

 • BARBARA LASOCKA
 • Gatunki dramatyczne w twórczości Słowackiego i ich modyfikacje
 •  

 • ANNA KURSKA
 • Fragment i całość w dramaturgii Juliusza Słowackiego
 •  

 • ELŻBIETA NOWICKA
 • O metaforze teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego
 •  

 • ELŻBIETA KIŚLAK
 • Śmierć na scenie
 •  

 • MARIA KALINOWSKA
 • Motyw Sądu Bożego w dramaturgii Juliusza Słowackiego
 •  

 • DOBROCHNA RATAJCZAKOWA
 • Akt romantycznej kreacji Teatralne i dramatyczne w "Fantazym"
 •  

 • MARIA DELAPERRIERE
 • "Fantazy" i "Fantasio", czyli jak zdemaskować pozór?
 •  

 • NINATAYLOR-TERLECKA
 • Pomiędzy Darwinem a surrealistami: casus "Samuela Zborowskiego"
 •  

 • JAN CIECHOWICZ
 • Słowacki mistyczny w teatrze współczesnym
 •  

 • Indeks osób
 • Introduction (in Polish) (KRZYSZTOF KUREK)
 •  

 • Introduction (transl. by JACEK FABISZAK)
 •  

 • EWA NAWROCKA
 • Słowacki - the great absentee
 •  

 • ZBIGNIEW PRZYCHODNIAK
 • Juliusz Słowacki and stage conventions
 •  

 • BARBARA LASOCKA
 • Dramatic genres and their modifications in Słowacki's works
 •  

 • ANNA KURSKA
 • The fragment and the whole in Juliusz Słowacki's drama
 •  

 • ELZBIETA NOWICKA
 • On theatrical metaphor in Juliusz Słowacki's plays
 •  

 • ELZBIETA KISLAK
 • Death on stage
 •  

 • MARIA KALINOWSKA
 • The motif of the trial by ordeal in Juliusz Słowacki's drama
 •  

 • DOBROCHNA RATAJCZAKOWA
 • An act of Romantic creation. The theatrical and the dramatic in "Fantazy"
 •  

 • MARIA DELAPERRIERE
 • "Fantazy" and "Fantasia", or how to expose appearances?
 •  

 • NINA TAYLOR-TERLECKA
 • Between Darwin and the surrealists: the case of "Samuel Zborowski"
 •  

 • JAN CIECHOWICZ
 • Mystical Słowacki in modern theatre
 •  

 • Name index
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Słowacki teatralny
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Theatrical Słowacki
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 93
ISSN 0554-8179
ISBN 83-232-1652-5
Liczba stron 277
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 15,5 x 21,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się