Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów

20,00 zł

Książka jest zbiorem tekstów dotyczących zmian, jakie zaszły w wielu obszarach polskiej sztuki ostatnich dekad pod wpływem rozwoju narzędzi technologicznych, ale też zainteresowania wielu twórców nowymi badaniami naukowymi. Transformacje te dokonują się bardzo szybko, są obecne w różnych formach sztuki, jak literatura, muzyka, sztuki wizualne. Jednak to, co jest istotne, co też wynika z badań prowadzonych podczas przygotowywania tekstów do publikacji, to fakt pojawienia się nowych praktyk artystycznych, które w znacznej mierze przekraczają klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin. Są to często działania realizowane na styku kompetencji artystycznych i naukowych, które podejmują niezwykle istotne problemy, przed jakimi staje współczesny człowiek uwikłany w technokulturowe procesy. W większości przypadków teksty opublikowane w książce są napisane przez teoretyków-praktyków, to znaczy takich badaczy kultury, dla których praktyka w obrębie różnych jej obszarów stanowi podstawę do pracy naukowej, ale też artystów-badaczy, którzy w sposób świadomy sięgają po teorie naukowe, czyniąc je niejednokrotnie nie tylko inspiracją, ale integralną częścią swoich projektów. Teksty te stanowią więc zapis doświadczeń naukowo-artystycznych osób zaangażowanych w kształtowanie nowego rozumienia relacji kultury, nauki i technologii oraz takich, które dostrzegają potrzebę wypełniania luki w badaniach na temat współczesnej sztuki.

 

This book is a collection of texts dedicated to the changes taking place in many areas of Polish art of the past few decades under the impact of technological tools. It also demonstrates many authors’ interests in new scientific research. These transformations take place very fast and are present in all forms of art, such as in literature, music and the visual, performance arts. The texts, then, are a record of the scientific and artistic experience of their authors who are involved in the dissemination of a new comprehension of the relations between culture, science and technology and of those who see the need for bridging the gaps in scholarship on contemporary art.


Spis treści
(Rozmiar: 50.2 KB)
Wstęp
(Rozmiar: 77.3 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Art and technology in Poland. From cybercommunism to the culture of makers
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Badania Interdyscyplinarne nr 34
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232-2819-6
Liczba stron 278
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się