Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Musicologica Calisiensia II. Muzykolog wobec instrumentu muzycznego Profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin

30,00 zł

Drugi tom Studia Musicologica Calisiensia dedykowany jest emerytowanemu profesorowi uczelni polskich i zagranicznych, Beniaminowi Voglowi, z okazji 75. rocznicy urodzin. Pierwsza część Studiów została w całości poświęcona ich protagoniście i zawiera: Tabula Gratulatoria, biografię Jubilata, szczegółową bibliografię, wykaz licznych konferencji naukowych, w których brał czynny udział oraz recenzji dysertacji doktorskich i habilitacyjnych. Nie jest to jednak typowa Księga pamiątkowa, lecz forma zeszytu naukowego poszerzonego o okolicznościowy aspekt, dlatego w tomie zamieszczono również prace samego Profesora. W drugiej części przedstawiono artykuły, m.in byłych studentów profesora Vogla, prezentujących wyniki badań prowadzonych w obrębie muzykologii historycznej i systematycznej w różnorodnych jej aspektach, oraz historii budownictwa instrumentów muzycznych. Uzupełnieniem problematyki instrumentologicznej są artykuły korespondujące z tą tematyką bądź z sylwetką Jubilata.

Wstęp

I. Beniamin Vogel – naukowiec, badacz, muzykolog, instrumentolog

1. Tabula Gratulatoria
2. Beniamin Vogel, Życiorys własnym okiem i piórem
3. Bibliografia prac Beniamina Vogla
A. Książki
B. Artykuły
C. Redakcja naukowa
D. Hasła encyklopedyczne i słownikowe
E. Recenzje
F. Tłumaczenia, omówienia programowe płyt i koncertów, drobne druki, audycje radiowe
G. Artykuły popularnonaukowe, sprawozdania, felietony
H. Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych
I. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach z własnym referatem

II. Artykuły: Instrumenty muzyczne, praktyka wykonawcza, historia i teoria muzyki

Piotr Dahlig
Instrumenty muzyczne na znaczkach pocztowych. Przykład dud

Ewa Dahlig-Turek
Tradycyjna gra skrzypcowa. Kreatywność w gorsecie norm i ograniczeń

Halina Goldberg
Instrumentalna muzyka ilustracyjna w XIX-wiecznej Polsce. Kontekst, gatunek muzyczny i praktyka wykonawcza

Joanna Gul
Instrumenty muzyczne prezentowane na wrocławskich wystawach rzemieślniczo-przemysłowych w latach 1838-1850

Jerzy Michalak
O teatrze jakoby nieistniejącym i wybranych imprezach uświetniających pobyt Ludwiki Marii Gonzagi w Gdańsku w 1646 roku

Danuta Popinigis
Kompozycje z partiami „Bombardo” i „Bombardo grosso” zachowane w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej

Zbigniew Jerzy Przerembski
Wariantywność nazewnictwa ludowych instrumentów muzycznych w Polsce

Bogusław Rottermund
Fortepiany Beethovena

Krzysztof Rottermund
Ewangelicy z Kalisza oraz ich wkład w rodzimą kulturę muzyczną

Renata Suchowiejko
Między słowami – o życiu codziennym, modzie i sprawach rodzinnych. Listy Marii Szymanowskiej, Kazimiery Wołowskiej i Stanisława Wołowskiego do rodziców

Katarzyna Szcześniak
„Six pièces” op. 16 na fortepian Romana Statkowskiego. Problem integralności zbioru

Beniamin Vogel
Budowniczowie instrumentów dętych aktywni na ziemiach polskich, historycznych i obecnych, oraz polscy aktywni za granicą do ok. 1950 r. Słownik biograficzny

III. Varia

Rafał Ciesielski
Renata Suchowiejko: Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, Poznań 2011

Ewa Damentka, Beniamin Vogel (oprac.)
Bibliografia prac Jerzego Stanisława Gołosa

Beniamin Vogel (tłum. i wstęp), Pierre Érard
Udoskonalenia mechaniki fortepianowej przez Érardów, od powstania instrumentu do francuskiej Wystawy Przemysłowej w 1834 r. (Perfectionnemens apportés dans le mécanisme du piano par les Érard, depuis l’origine de cet instrument jusqu’à l’Exposition de 1834), Paris 1834

Noty biograficzne autorów

The second volume of Studia Musicologica Calisiensia is dedicated to Beniamin Vogl, a retired professor of Polish and foreign universities, on his 75th birthday. The first part of this Studys is therefore entirely devoted to its protagonist. Here we have Tabula Gratulatoria, a biography of the Jubilarian drawn up originally by himself, a detailed bibliography, a list of numerous scientific conferences in which he actively participated, as well as reviews of doctoral and postdoctoral dissertations. However, it is not a typical commemorative book, but a form of a scientific notebook extended with this specific, occasional aspect. Hence, the works of the professor himself are also included in the volume. The second part of the volume presents articles by academicians invited to participate in the creation of this commemorative publication, including former students of Professor Vogel. They presented the results of their research on historical and systematic musicology in its various aspects, and on the history of building musical instruments. It is therefore a thematic volume of Studies, subtitled Musicologist Towards a Musical Instrument. The instrumentological problems are supplemented by articles corresponding to this topic or the profile of the Jubilarian.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Musicologica Calisiensia II. Muzykolog wobec instrumentu muzycznego Profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Studia Musicologica Calisiensia, volume II: Musicologist Towards a Musical Instrument. To Professor Benjamin Vogel on his 75th birthday.
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3903-1
DOI doi.org/10.14746/amup.9788323239048
Liczba stron 400
Liczba arkuszy wydawniczych 22,50
Format [cm] 17.00 x 24.00
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się