Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w regulacjach polskich i międzynarodowych

15,00 zł

Celem monografii jest ukazanie i ocena systemu sprawozdawczości finansowej (zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym), a także zmian, jakie dokonują się w tej dziedzinie. Monografię przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz standardów środowiskowych dotyczących sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Źródłem danych są również opublikowane raporty prezentujące wybrane badania dotyczące problemów podjętych w opracowaniu. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały poświęcone są ukazaniu istoty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz założeń koncepcyjnych i reguł obowiązujących w tym przedmiocie. Dominującą materią w tej części jest prezentacja uregulowań prawnych sprawozdawczości finansowej w Polsce. Omówiono przepisy ustawy o rachunkowości i rozporządzeń ministra finansów; scharakteryzowano również statystyczne sprawozdania finansowe oraz reguły sprawozdawczości wynikające z przepisów Ksh. Kolejne części pracy poświęcono przedstawieniu międzynarodowych koncepcji sprawozdawczości finansowej o wymiarze globalnym i europejskim. Uwagę skupiono na standardach międzynarodowych oraz dyrektywach UE. Zaprezentowano także sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu oraz modele integracji danych dotyczących obszarów finansowych i niefinansowych, omówiono system nadzoru i kontroli nad sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw.

This book focuses on the financial reporting system as an element of a broadly understood system of communication of a company with its environment. This work aims to present the system of financial reporting (including environmental and social awareness) and to evaluate these systems, focusing in particular on the recent developments that have occurred in consequence of the changing conditions of activity of companies. The book discusses the concept of financial reports, their types and rules of preparing these document•. The monograph characterises regulations (obligatory and optional) on reporting companies, both Polish and international (EU, TFRS). The study also presents the regulations concerning corporate social responsibility, corporate governance, auditing and ethics in accounting and reporting.

Wstęp
(Rozmiar: 97.1 KB)
Spis treści
(Rozmiar: 99.8 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w regulacjach polskich i międzynarodowych
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Corporate financial reporting in Polish and international regulations
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Nauki Ekonomiczne nr 10
ISSN 0137-1428
ISBN 978-83- 232-2955-1
Liczba stron 196
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się