Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Skrypt do ćwiczeń z limnologii fizycznej

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3759-4
  • Kategoria: Geografia/Geologia
  • Data wydania: 2020
12,00 zł

Skrypt do ćwiczeń z limnologii fizycznej opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesów i zjawisk odbywających się w jeziorach; odnosząc się m.in. do chemicznych i fizycznych właściwości wód jeziornych, dynamiki mas wodnych, a także uwarunkowań morfologiczno-geologicznych ich funkcjonowania. Szeroki zakres badań sprawia, że dziedzina ta korzysta z metody wypracowanych przez klimatologię, geologię, fizykę, chemię itd. Skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków środowiskowych. Jednocześnie wskazuje, jak rozwiązać wybrane problemy badawcze, poprzez wyznaczone przykładowe zadania. Wiedza ta jest podstawą do dalszych szczegółowych i niejednokrotnie interdyscyplinarnych badań ekosystemów jeziornych.

Wstęp

Jeziorność

Zlewnia jeziorna

Typy genetyczne mis jeziornych

Morfometria jezior

Zasilanie jezior

Stany wody

Termika wód jeziornych

Bilans cieplny jeziora

Zjawiska lodowe

Fizyczno-chemiczne właściwości wód jeziornych

Zmiany powierzchni i zanik jezior

Zasoby wodne

Bilans wodny

Osady

Sztuczne zbiorniki wodne

Literatura

Textbook describes the basic issues concerning processes and phenomena occurring in lakes; referring to among others chemical and physical parameters of lake waters, dynamics of water masses, and morphological-geological conditions of their functioning. Due to the broad scope of the research, the discipline benefits from methods developed by climatology, geology, physics, chemistry, etc. The script is primarily addressed to students of environmental majors. It also points to ways of solving selected research problems through designated example tasks. This knowledge provides the basis for further detailed and frequently interdisciplinary studies of lake ecosystems.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Skrypt do ćwiczeń z limnologii fizycznej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Script for Physical Limnology Workshops
Typ publikacji Skrypt
Wydanie I
Seria Geografia nr 104
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232-3759-4
Liczba stron 117
Liczba arkuszy wydawniczych 8,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się