Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

30,00 zł

This book presents the results of palaeoecological research of Lobelia lakes in Poland. Pollen and macro remains analyses were used to describe regional vegetation history during the Late Glacial and Holocene in W Tuchola Pinewoods. Pollen, diatom and cladoceran analyses were the basis for description of local plant communities, their development and palaeolimnological conclusion. The occurrence of Lobelia dortmanna and Isoetes lacustris remains as well as some stenotopic species of diatoms indicate the stages of low trophic status of the lake in the Late Glacial, beginning of Holocene and in the youngest layers of sediments. Existence of pine forest in the region is found as favourable for Lobelia lakes development. Possible directions of oligotrophic lakes evolution are discussed.

 • Wstęp i cel pracy
 • 1. Zarys problematyki
 • 2. Jeziora lobeliowe w literaturze paleoekologicznej postglacjału
 • 3. Charakterystyka wybranych isoerydów. Lobelia dortmanna i Isoëtcs lacustris - geografia, ekologia i historia
 • 4. Współczesne uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania jezior lobeliowych w Borach Tucholskich
 • 5. Materiały i metody
 • 6. Osady denne analizowanych zbiorników jeziornych
 • 7. Wyniki analizy pyłkowej
 • 8. Wyniki analizy szczątków makroskopowych roślin
 • 9. Datowanie radiowęglowe metodą AMS
 • 10. Uwagi na temat chronologii zdarzeń z przeszłości ekologicznej Borów Tucholskich w świetle dat palinologicznych i radiowęglowych
 • 11. Chronologia sukcesji roślinności zachodniej części Borów Tucholskich na tle innych stanowisk północno-zachodniej i centralnej Polski
 • 12. Biostratygrafia schyłku późnego glacjału i holocenu zachodniej części Borów Tucholskich w świetle danych palinologicznych
 • 13. Historia roślinności zachodniej części Borów Tucholskich
 • 14. Zmiany trofii wód jezior Borów Tucholskich
 • 15. Postglacjalna historia jezior lobeliowych w Borach Tucholskich
 • 16. Lobelia dortmanna i Isoetes lacustris w Polsce - relikty czy nowi przybysze?
 • 17. Wnioski

Literatura

History of Lobelia lakes in W Tuchola Pinewoods on the background of postglacial forest development (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) History of Lobelia lakes in W Tuchola Pinewoods on the background of post-glacial forest development
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Geografia nr 71
ISSN 0554-8128
ISBN 83-232-1518-9
Liczba stron 250
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się