Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego

65,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka jest literaturoznawczą monografią zawierającą opracowanie łacińskiej elegii Iter Romanum [Droga rzymska] jezuickiego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (15951640). Monografia metodologicznie wpisuje się w najnowszy nurt badań literackich, wykorzystujących narzędzia poststrukturalistycznej analizy, jest też próbą zastosowania w neolatynistyce środków wyrazu nowej narratywności. Autorzy posługują się zatem nie tylko tradycyjną narracją werbalną, lecz także w dużej mierze narracją ikonograficzną. Istotnym novum formalnym jest zestawienie tekstu naukowego z dopełniającą go warstwą eseistyczną, stworzoną przez dziennikarzy, którzy odbyli współcześnie podróż śladem Sarbiewskiego i zanotowali swoje wrażenia z tych samych miejsc widzianych 400 lat później. Książka jest efektem innowacyjnego projektu badawczego, który jest wynikiem współpracy UAM, koncernu Audi Polska i Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. 

SŁOWA OD PATRONÓW TOMU
PROLOG. EUROPA W PODRÓŻY
MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI. DROGA RZYMSKA
               

ROZDZIAŁ PIERWSZY. SARBIEWSKIEGO NURTY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

1595–1612. Znad brzegów Narwi
1612–1622. Gdzie Wilia toczy swe wody
1622–1625. Tybru zdradliwe wiry
1625–1640. Wisły rodzimej zakola 
1640–2022. Przez tonie zapomnienia Lety
               

ROZDZIAŁ DRUGI. DO RZYMU W CZASACH BAROKU

w. 1–30. „Do hiperborejskich stron pójdziesz, liście drogi”
w. 31–32. „Potem wzdłuż brzegów marchii płyniemy rzekami”
w. 33–66. „Duktami podążamy Saksonii luterskiej”
w. 67–72. „A ciężka droga wciąż przed nami była”
w. 73–188. „Mijamy ciche wioski, spokojne parowy”
w. 189–200. „Wkrótce się kierujemy ku Hall wzniosłym wieżom”
w. 201–210. „Mantua się przed nami pojawia bogata”
w. 211–222. „Lecz Florencja porusza swoim pięknem cała”
w. 223–292. „Po trzykroć witaj, Rzymie, który ludy splata”

ROZDZIAŁ TRZECI. PRZEZ EUROPĘ CZTERY WIEKI PÓŹNIEJ

0–380 km. Z Poznania do Lipska
380–629 km. Z Lipska do Bambergu
629–858 km. Z Bambergu do Monachium
858–1092 km. Z Monachium do Bressanone
1092–1190 km. Z Bressanone do Trydentu
1190–1418 km. Z Trydentu do Bolonii
1418–1587 km. Z Bolonii do Sieny
1587–1731 km. Ze Sieny do Bolseny
1731–1880 km. Z Bolseny do Rzymu 
               

EPILOG. ODPRYSKI WRAŻEŃ
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI I ICH ŹRÓDEŁ
SUMMARY
SANTRAUKA
INDEKS OSOBOWY
INDEKS MIEJSC

 

The book is a literały monograph containing a study of the Latin elegy "Iter Romanum" ("The Roman Road") by Jesuit poet Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640). The monograph is methodologically consistent with the latest trend of literary research, using the tools of poststructuralist analysis, it is also an attempt to use the means of expressing a new narrative in neo-Latinism. Thus, the authors use not only the traditional verbal narrative, but also a largely iconographic one. An important formal novelty is the juxtaposition of the scientific text with a complementary essay layer, created by joumalists who traveled in Sarbiewski's footsteps today and recorded their impressions of the same places seen 400 years later. The book is the result of an innovative research project that is a collaboration between Adam Mickiewicz University, Audi Poland Corporation and the Greater Poland - Mazovian Province of the Society of Jesus.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, łacina
Tytuł (EN) Following the Roman Route of Sarbiewski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4194-2
DOI 10.14746/amup.9788323241959
Liczba stron 326
Liczba arkuszy wydawniczych 25,00
Format [cm] 15 x 23
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się