Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Portret odwzajemniony (PDF)

60,00 zł

Wieloletnia, trwającą bez mała trzy dekady współpraca dydaktyczno-artystyczna pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w uczelnianej praktyce Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w szczególności Fakultetem Sztuk i Wzornictwa i Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały na Białorusi skłoniła do wydania publikacji, która ukazuje twórcze konteksty wzajemnych uczelnianych relacji. Zaprojektowane według autorskiej koncepcji Macieja Guźniczaka wydawnictwo w formie albumu przedstawia w oryginalny sposób urok oraz charakter architektoniczny miast, w których głównie odbywają się plenery – Kalisza i Grodna, jak również wybranych obiektów architektonicznych Wielkopolski – Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Gołuchowa, Antonina oraz obwodu grodzieńskiego – Nowogródka, Nyasvish, Miru, Kanału Augustowskiego. Obraz tych miejsc jest nieustannym źródłem twórczych inspiracji młodych adeptów sztuk plastycznych, a poprzez unikatowy charakter prac plenerowych ukazana została specyfika warsztatu artystycznego w polskim i białoruskim wydaniu. W monografii znajdują się także wspomnienia, refleksje i umiejscowione w odpowiednim kontekście anegdoty uczestników plenerów, studentów oraz nauczycieli akademickich obojga narodów, będące tłem dla wzajemnych relacji i odniesień, sympatii oraz zaangażowania w proces dydaktyczny.

ZANIM PORTRET PORUSZY WYOBRAŹNIĘ

I. RÉSUMÉ ARTYSTYCZNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY WYDZIAŁEM PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU I GRODZIEŃSKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM IM. JANKI KUPAŁY

II. RETROSPEKCJA MACIEJA GUŹNICZAKA

III. RELACJA ANATOLIJA IWANOWICZA BURCZIKA

IV. PRZEKRACZANIE GRANIC. ZDARZENIA POWSTAŁE POMIĘDZY PROSNĄ A NIEMNEM ZAPISANE ANEGDOTĄ

V. PORTRET MIASTA KALISZA I GRODNA / ZIEMI WIELKOPOLSKIEJ / OBWODU GRODZIEŃSKIEGO. GALERIA PRAC

GALERIA PRAC KALISKICH STUDENTÓW

GALERIA PRAC STUDENTÓW Z GRODNA

VI. REFLEKSJA

MALARSKIE POSTSCRIPTUM

BIBLIOGRAFIA

INDEKS OSOBOWY

The almost three-decade-long teaching and artistic cooperation between Adam Mickiewicz University in Poznań and the Department of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, in particular the Faculty of Arts and Design, and the Janka Kupala State University of Grodno in Belarus has led to this publication, which presents the creative contexts of mutual academic relations. Designed according to the concept of its author, Maciej Guźniczak, what the publication presents in the form of an album and in an original way is the charm and architectural character of the cities where plein-air workshops mainly take place – Kalisz and Grodno, as well as selected architectural sites in Wielkopolska – Poznań, Ostrów Wielkopolski, Gołuchów, Antonin, and in the Grodno region – Nowogródek, Nyasvish, Mir, and the Augustow Canal. Images of these places provide a constant source of creative inspiration for skilled young visual artists, and the unique character of plein-air works shows the specificity of the artistic workshops in their Polish and Belarusian forms. The monograph also contains remembrances, reflections and anecdotes from the participants of the plein-air workshops, students and academic teachers from both nations, which form the background for mutual relations and reference points, sympathies and commitment to the teaching process.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Portret odwzajemniony (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) A Portrait Reciprocated
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4027-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240273
Liczba stron 250
Liczba arkuszy wydawniczych 31,25

Produkty powiązane

Zapisz się