Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Osobliwość Przestrzeni. Malarstwo / Singularity of Space. Painting (PDF)

35,00 zł

W pracy zaprezentowano kluczowe wystawy i projekty artystyczne autorki związanej z kaliskim Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM, a także jej działalność dydaktyczną i edukacyjną w ramach Pracowni Malarstwa WPA UAM i przedmiotu Projekty twórcze. Książka przedstawia filozoficzne i humanistyczne spojrzenie artysty na swoje miejsce w procesie twórczym na podstawie analiz transformacji własnych projektów artystycznych i ich zmian oraz rozwoju pod wpływem zdobywanego doświadczenia, retrospekcji, emocji, wrażliwości i intuicji twórczej. Pojawienie się w zainteresowaniach autorki synergii sztuki i nauki staje się impulsem do bardziej syntetycznej percepcji poza granice aksjomatycznej stereotypowości i znajduje wyraz w jej malarstwie, nadając mu nowy ton oraz kierunek myślenia. Pisząc i tworząc na temat przestrzeni, podkreśla, że dla niej przestrzeń ma także atrybut energetyczny. Temat bogato ilustrują prace malarskie autorki z ostatniej dekady oraz jej realizacje kostiumologiczne i rzeźby szklane realizowane w hutach na Murano.

Myśli wprowadzające

I. Malarstwo. Gradient kierunków tworzenia

II. Malarstwo. Kluczowe wystawy indywidualne 2011–2019
Harmonia, przyspieszenie, przewrót – malarski dystans wobec chaosu świata
Yesterday once more. Mój 4 wymiar
Geny błękitu
Punkt widzenia
Entrance – between – exit
Artyzm natury – geneza subtelności. Synergia tworzy całość. Etap 1: Przekaz czasu
Artyzm natury – geneza subtelności. Synergia tworzy całość. Etap 2: Przestrzeń percepcji
Przekazy horyzontów
Gemalt im Firmament – die Textur des Weltraumes
Tekstura przestrzeni
Kostium i obraz, czyli 55 zdarzeń

III. Rzeźby szklane

IV. Wybrane wystawy indywidualne 2011–2019
Czas i jego przekazy
Przekazy czasu
Timeless
Różne wspomnienia
Róże na górze

IV. Wybrane wystawy zbiorowe 2011–2019
Die Macht der Bilder III. Sztuka na Granicy – Kunst an der Grenze
Die Macht der Bilder II. Sztuka na Granicy – Kunst an der Grenze
Tożsamość miejsca
Re-Konstrukcja
Steam
pozaPoznaniem
Światło² – malarstwo, rzeźba, szkło z Murano
Mosty Sztuki / Art Bridges. Kalisz 2015
Mosty Sztuki / Art Bridges. Kalisz 2014
DźwiękObrazy
4. Międzynarodowe Biennale Obrazu. Łódź 2014
Synergia
ŚwiatłoŚwiaty

VI. Projekty badawcze 2012–2019
Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii
Artyzm natury – geneza subtelności. Synergia tworzy całość. Etap 2: Przestrzeń percepcji
Artyzm natury – geneza subtelności. Synergia tworzy całość. Etap 1: Przekaz czasu
Projekt Think Art – Myślenie Sztuką

VII. Wybrane projekty artystyczne 2011–2019
Międzynarodowy projekt artystyczny „55 lat Teatru Ósmego Dnia”
Projekt Teatru Ósmego Dnia „Paragraf 196 KK (ćwiczenia z terroru)”
Międzynarodowy projekt Teatru Ósmego Dnia „Dzieci Rewolucji”
Międzynarodowy projekt Teatru Ósmego Dnia „Summit_2.0”
Międzynarodowy projekt Teatru Ósmego Dnia „Arka. Teatr w przestrzeniach otwartych II”
Saatchi Screen Project

VIII. Udział czynny w konferencjach z referatem

IX. Biografia artystyczna

Publikacje

Bibliografia

Streszczenie

The book presents a philosophical and humanistic view of the artist's place in the creative process on the basis of analyses of the transformation of her own artistic projects and their changes and development under the influence of experience, retrospection, emotions, sensitivity and creative intuition. The appearance of the synergy of art and science in the author's field of interests becomes an impulse for a more synthetic perception beyond the boundaries of axiomatic stereotypes and finds expression in her painting, giving it a new tone and direction of thinking. Writing and creating on the subject of space, she emphasises that for her space also has an energetic attribute. The theme is richly illustrated by the author's paintings from the last decade, as well as her costume works and glass sculptures created in the Murano glassworks. The paper presents key exhibitions and artistic projects of the author connected with the Faculty of Pedagogy and Fine Arts of the Adam Mickiewicz University in Kalisz, as well as her teaching and educational activity in the Painting Studio of the Adam Mickiewicz University and the subject Creative Projects.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Osobliwość Przestrzeni. Malarstwo / Singularity of Space. Painting (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski, angielski
Tytuł (EN) Singularity of Space. Painting
Typ publikacji Inne
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3870-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238706
Liczba stron 222
Liczba arkuszy wydawniczych 27,75

Produkty powiązane

Zapisz się