Język
Nawigacja mobilna Strona główna

O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne

38,00 zł

Nowe całościowe spojrzenie na dzieje procesu krystalizowania się nowych propozycji i rozwiązań w sferze aksjologii wychowania - autorstwa leadera współczesnej poznańskiej szkoły pedagogiki społecznej i socjologii wychowania.
Rozprawa jest naukowo-literackim dialogiem filozofa i teologa z pedagogiem. Celem opracowania jest sformułowanie praktycznych wniosków i rekomendacji skierowanych do wyspecjalizowanych instytucji społecznych. Realizatorzy globalnej polityki społecznej, edukacyjnej, jak również opiekuńczo-wychowawczej znajdą w nim wiele impulsów z zakresu outologii, metafizyki, antropologii czy aksjologii. W dziedzinie filozofii wychowania książka przynosi propozycje rozwiązania problemów działalności opiekuńczo-zabezpieczającej i socjalizacyjno-wychowawczej we współczesnym społeczeństwie "postindustrialnym".

This book offers a new comprehensive view of the history of the process of crystallising of new proposals and solutions in the sphere of axiology of education. This dissertation is a scientific-literary dialogue of a philosopher and theologian with an educationalist. In the field of philosophy of education, this work brings proposals of solving the problems of the guardian and protecting activity and the socialising-educational activity in the modern "post-industrial" society.

Wstęp, czyli życie po socjalizmie. Refleksja o syntezie trzech czasów

Rozdział pierwszy
Człowiek w perspektywie filozofii nauk o edukacji
1. Ja - Człowiek, czyli u korzeni problemu istnienia przez wychowanie
2. Na rozstaju dróg myślenia o naturze człowieka
3. Boecjusz, persona est rationalis naturae substantis i kwestia nowego człowieka
4. Obecność przez wychowanie jako zadanie pedagogiczne
5. Istota pytań egzystencjalnych a pojęcie bliźniego

Rozdział drugi
Wychowanie, pedagogika społeczna i religijna
1. Kryteria i definicje kierunku, nurtu i dziedziny. Trzy tendencje klasyfikacyjne: logiczno-formalistyczna, humanistyczna i uniwersalistyczna
2. Kwestia trzech pedagogik. Słów kilka o pedagogice religijnej
3. O edukacyjnej i pomocowej ofercie trzech pedagogik
4. Trzy ideologie wychowania, drogi i dopełniająca orientacja współczesnej pedagogii religijnej
5. Pedagogika religijna, wychowanie chrześcijańskie i człowieczeństwo

Rozdział trzeci
O losie, początku i wędrowaniu
1. Derek, hodos, via
2. Pytanie o los i pedagogię
3. Pedagogiczna pointa 4. Drogi i przystanki życia: dokąd i ku czemu kroczą ludzie?
5. Na rozdrożach. Drogi słowa i drogi czynu
6. Maksyma Koheleta, Szekspir, filozoficzna koncepcja życia i Heidegger
7. W stronę człowieczeństwa absolutnego

Rozdział czwarty
Los w masce albo socjalizacja i człowiek w teatrze życia
1. Mojry, parki, nić i droga życia ludzkiego. W stronę antropologii edukacji i teatru życia
2. Dramaturgia współczesnego teatru życia a socjalizacja
3. Kakia i arete
4. Społeczne narodziny człowieka: u początku wędrówki przez czas i przestrzeń życia
5. O potrzebie instytucjonalizacji wychowania dziecka i przeciw złemu losowi
6. Szkic do socjalizacyjnego tryptyku. Od Erosa do Eskulapa i w stronę Tanatosa
7. Pomiędzy dzieciństwem a czasem podrostka
8. Młodość, wolność odpowiedzialna i stanowisko św. Tomasza
9. Quo vadis, homo viator?

Rozdział piąty
Starość, przemijanie i ponadczasowy wymiar egzystencji albo poza czasem i poza przestrzenią
1. Między pragnieniem a spełnieniem
2. O definicjach starości
3. Kultura, ciało i starość
4. Starość i porządek społeczny. Kilka uwag o śmierci społecznej
5. Wychowanie i kontrowersyjna nieśmiertelność
6. Krzyż, śmierć i nadzieja
7. Dylematy inkluzjonizmu
8. Śmierć jak ramiona krzyża
9. Stał cms volvitur orbis
10. Szkic do portretu wartościowego człowieka
11. Słowa nadziei

Rozdział szósty
Los ex se natusa i powojenna Apokalipsa polska
1. Nadzieja i koloryt aksjologicznej niepewności
2. Dwa światy Guliwera i apokaliptyczna refleksja
3. Brzemię wątłej kondycji społecznej ex se natusa, przypadek stratyfikacyjny i kwestia wolności
4. Równościowa utopia i zniewolenie do posłuszeństwa
5. Ex se natus w świecie utopii i mitu społecznej odnowy
6. Kwestia odrodzenia wartości uczestnictwa społecznego
7. Między wiarą, nadzieją a pewnością życiowych racji integralnej wizji osoby ludzkiej w nowej Polsce
8. Ex se natus i terapia okaleczonego człowieczeństwa
9. Otwarte społeczeństwo i harmonia życia
10. Antidotum na los ex se natusa
11. Być w drodze i polskie theatrum ceremoniale. Ku pedagogii innej drogi człowieka

Rozdział siódmy
Polski liberalizm i męstwo bycia. Pytania o niepewność nowego czasu
1. Prawdopodobieństwo strachu przed strachem
2. Postmodernizm jako społeczna ideologia neoliberalizmu
3. Społeczna zgoda na nienormalność i złudzenie bez przyszłości
4. Zapomniane instynkty życia i codzienność bez wartości
5. Marginalizacja egzystencji jako błądzenie po bezdrożach człowieczeństwa
6. Przemycanie ukrytego życia i zastarzały gniew
7. Uczestnictwo w projekcie nadzieja. Obawy i niepokoje
8. Matryca polskiej globalnej zmiany i pięć idei wspólnych wolnym ludziom
9. Hipoteza Ernesta Blocha - człowiek ukryty przed samym sobą?
10. Ojczyzna tożsamości i kwestia demokracji "lokalnej"
11. Utylitarny dylemat Hioba, sumienie Samarytanina i fetysz administrowania biedą
12. Antynomie ziemi odmowy, miłosierdzie i humanistyczny personalizm

Zakończenie. Wiara i nadzieja w perspektywie odrodzenia człowieka

Bibliografia

On the pedagogy of hope. The axiological fascinations and associations (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) On the pedagogy of hope. The axiological fascinations and associations
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 136
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232174-2-8
Liczba stron 312
Liczba arkuszy wydawniczych 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się