Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego

22,00 zł

Podręcznik zawiera opracowania problemu umuzykalnienia procesu nauczania języków obcych. Teoretyczne rozdziały książki są owocem wieloletnich prac nad projektem dotyczącym roli muzyki i piosenki w procesie przyswajania języka, prowadzonym w Instytucie Filologii Angielskiej UAM. Doświadczenie nauczycieli-badaczy zaowocowało zebraniem pomysłów na praktyczne wykorzystanie muzyki i piosenki na lekcjach języka obcego i stanowi bogate kompendium w glottodydaktyce. Książka adresowana jest do studentów filologii i kolegiów językowych, jak również do nauczycieli i lektorów.

 • Wstęp

 • Część pierwsza
 • ARGUMENTY TEORETYCZNE NA RZECZ WYKORZYSTANIA MUZYKI I PIOSENKI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

  • Rozdział I - Muzyka i piosenka w historii nauczania języków obcych
   • Zadania

  • Rozdział II - Znaczenie muzyki i pieśni w rozwoju człowieka

   • 2.1. Kultura muzyczna w filogenezie człowieka
    2.2. Umiejętności muzyczne w ontogenezie człowieka
   • Podsumowanie
   • Zadania

  • Rozdział III - Teoretyczne podstawy wykorzystania muzyki i piosenki w nauczaniu języków obcych

   • 3.1. Argument lingwistyczny. Uwarunkowania procesu przyswajania języka
    3.2. Argument strukturalny. Podobieństwo w organizacji systemu językowego i muzycznego
    3.3. Argument psychologiczny. Osobowościowe uwarunkowania procesu uczenia się języka
   • Zadania

 • Część druga
 • KONCEPCJE WYKORZYSTANIA MUZYKI I PIOSENKI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

  • Rozdział IV - Umuzykalnienie a strategie glottodydaktyczne

   • 4.1. Receptywna strategia nauczania
    4.2. Komunikacyjna strategia nauczania
    4.3. Rekonstrukcyjna strategia nauczania
    4.4. Eklektyczna strategia nauczania
   • Podsumowanie
   • Zadania

  • Rozdział V - Muzyka i piosenka w badaniach nad procesem uczenia się

   • 5.1. Pozytywny wpływ muzyki i piosenki na proces dydaktyczny
    • 5.1.1. Wpływ muzyki na ogólny rozwój ucznia
    • 5.1.2. Wpływ muzyki i piosenki na rozwój sprawności czytania w języku ojczystym
    • 5.1.3. Wpływ muzyki i piosenki na przyswajanie języka drugiego
     • 5.1.3.1. Piosenka jako wyzwalacz wrodzonych mechanizmów akwizycji języka
     • 5.1.3.2. Pozytywny wpływ piosenki na proces uczenia się języka obcego
   • Wnioski
   • 5.2. Problemy z zastosowaniem piosenek na lekcji języka obcego
    • 5.2.1. Problemy natury pedagogicznej
    • 5.2.2. Problemy natury glottodydaktycznej
   • Wnioski
   • Zadania

  • Rozdział VI - Charakterystyka pieśni o potencjalnych wartościach glottodydaktycznych

   • 6.1. Glottodydaktyczna typologia piosenek
    • 6.1.1. Kryterium autentyczności
     6.1.2. Kryterium tematu
     6.1.3. Kryterium celu glottodydaktycznego
     6.1.4. Kryterium wieku
   • 6.2. Zasady stosowania muzyki i piosenek dla celów dydaktycznych
   • Zadania

 • Część trzecia
 • PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MUZYKI I PIOSENEK NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

  • Rozdział VII - Zastosowanie muzyki i piosenki na lekcji języka obcego

   • 7.1. Funkcje muzyki i piosenek w szkolnym procesie nauczania języka obcego
    7.2. Kiedy stosować piosenki?
    7.3. Przykładowe lekcje
   • Podsumowanie
   • Zadania i problemy do dyskusji
  • Rozdział VIII - Techniki rozwijające znajomość systemu językowego
   • Ćwiczenia
  • Rozdział IX - Techniki rozwijające sprawności językowe
   • Ćwiczenia

 • Zakończenie
 • Bibliografia
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 83-232-1655-X
Liczba stron 229
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się