Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kultura, media i społeczeństwo w czasie pandemii Covid-19 (PDF)

22,00 zł

Pandemia zaktualizowała problemy, o których sądziliśmy, że przeszły już do przeszłości. Ukazała kruchość naszej egzystencji i ułudę bezpieczeństwa, które gwarantuje technologia. Zapewne szereg procesów, które zachodzą w czasie pandemii, będzie miało znaczący wpływ na naszą przyszłość. Zdominowanie dyskursu o pandemii przez nauki medyczne, co jest zrozumiałe w świetle zagrożenia zdrowia i życia, jakie ona ze sobą niesie, stwarza wrażenie, że humanistyka jest bezradna. Niniejszą książką próbujemy temu zaprzeczyć; na pracę składają się teksty, które z pozycji humanistyki przedstawiają i interpretują przykłady kulturowych reakcji na pandemię covid-19. Nie jest to zatem praca o wirusie i chorobie, którą wywołuje a raczej zbiór relacji na temat człowieka i jego kultury rozumianej jako narzędzie oswajania z tym co nowe, inne i często (jak w tym wypadku) przerażające.

Arkadiusz Bednarczuk, Karol Walczak, Wstęp. Kultura, media i społeczeństwo w czasie pandemii COVID-19

Agnieszka Doda-Wyszyńska, Nowy paradygmat w medycynie? Pytania filozoficzne
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, Oswajanie wirusa. Sposoby prowadzenia dyskursu medialnego o pandemii koronawirusa
Michał Szczyszek, Epidemia koronawirusa w świetle danych językowych współczesnej polszczyzny
Robert Grochowski, Rola telewizji w dobie pandemii COVID-19 i wynikające z niej zagrożenia
Karol Walczak, Wirus i spisek. Alternatywne teorie dotyczące pandemii COVID-19
Veronika Beliaeva-Sachuk, Vladimir Davydov, Elena Davydova, Strategie autonomii społeczeństw lokalnych Syberii Wschodniej oraz Dalekiego Wschodu: zdrowie i zdalne praktyki lecznicze
Wojciech Lipiński, Ysyach on-line. Syberyjskie święta w czasach pandemii
Krystyna Piątkowska, Fotografie jako antropologiczne narzędzia służące rozumieniu rzeczywistości a’ vista. Kilka uwag o wizualności w kontekście finalizacji projektu dotyczącego zdalnego nauczania na Wydziale Filozoficzno-
-Historycznym UŁ
Arkadiusz Bednarczuk, Requiem dla przyszłości, która nie nadejdzie
Artur Skweres, Nie ma miejsca dla człowieka wizualnego w globalnej wiosce – analiza powieści „I Am Legend” Richarda Mathesona oraz jej adaptacji filmowych
Michał Jarnecki, Hiszpanka – najtragiczniejsza pandemia najnowszej historii
Lidia Synowiec-Jaje, Joanna Pyrkosz-Pacyna, Maria Nawojczyk, Nowe oblicze kryzysu. Studium przypadku małej przedsiębiorczości w warunkach pandemii COVID-19
Małgorzata Dyrlica, Kilka uwag o nadziei w czasie pandemii
Jarosław Młynarczyk, COVID-19. Człowiek i społeczeństwo doby pandemii. Relacja zachodząca między indywiduum a grupą społeczną
Marta Miaskowska, Nowe zasoby sztuki wideo online. Teatr w czasach zarazy
Magdalena Szulc, „Ej, to znowu COVID-19?!”, czyli jak influencerzy walczą z koronawirusem na przykładzie kanału Red Lipstick Monster na YouTube
Aisen Bragin, Helena Draganik, Wirtualne muzeum jako zjawisko w e-kulturze

Reportaż
Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, Szybka ścieżka onkologiczna w czasie pandemii w optyce pacjenta

The pandemic has updated issues we thought were a thing of the past. It showed the fragility of our existence and the illusion of security that technology provides. It is likely that a number of processes taking place during the pandemic will have a significant impact on our future. The domination of the pandemic discourse by medical sciences, which is understandable in the light of the threats to health and life, creates the impression that the humanities are helpless. We try to deny this with this book; the work consists of texts that present and interpret examples of cultural responses to the COVID-19 pandemic from the position of the humanities. Therefore, it is not a work about the virus and the illness it causes, but rather a collection of accounts of culture understood as a tool for becoming accustomed to what is new, different and often (as in this case) terrifying.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kultura, media i społeczeństwo w czasie pandemii Covid-19 (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Culture, media and society during the COVID 19 pandemic
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4021-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240211
Liczba stron 368
Liczba arkuszy wydawniczych 24,00

Produkty powiązane

Zapisz się