Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przegląd Prawa Rolnego

Przegląd Prawa Rolnego

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)


Punktacja MNiSW (2024): 70

 

„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Stał się on formą wymiany myśli w skali światowej, służąc rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką rolno-żywnościową, także z punktu widzenia polskiego prawa. Logo umieszczone na jego okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok tradycyjnie rozumianego rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W „Przeglądzie” są także publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw – członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone obcojęzyczne streszczenia.

 

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopismie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

 

Przegląd Prawa Rolnego

Kontakt: ppr@amu.edu.pl

 

PRESSto: Link

 

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 13-14 z 14

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 13-14 z 14

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się