Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przegląd Prawa Rolnego 1(3)/2008

  • Dostępność: brak w magazynie
  • ISSN: 1897-7626; eISSN: 2719-7026
  • Kategoria: Przegląd Prawa Rolnego
  • Data wydania: 2008
Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

„Agricultural Law Review” jest nowym, zarejestrowanym już (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

„Agricultural Law Review” is a newly registered (ISSN 1897 – 7626) periodical (published twice a year) dealing with agricultural law. The main reasoning for the Review is to provide the Reader with knowledge from various spheres of this discipline. It should serve not only to the benefit of the development of agricultural law school or for the legislative process, but it should also assist the administration bodies in solving practical issues. Therefore, the Review will continue to include the results of work on agricultural law theory, research studies with materials, novelties of Community agricultural law, works on international rules in agriculture together with some practical evaluations. Every issue will also contain an overview of developments in case-law and literature, including foreign periodicals.

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Zagadnienie kodyfikacji prawa rolnego

Studia i materiały z badań

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Kwestia zgodności z Konstytucją ustawowego prawa odkupu Agencji Nieruchomości     Rolnych
ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
W kwestii nowego modelu dzierżawy gruntów rolnych
JERZY BIELUK (Uniwersytet w Białymstoku), DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Przeniesienie posiadania gruntów rolnych w wyniku spadkobrania a prawo do płatności
ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Prawne pojęcie agroturystyki
BEATA JEŻYŃSKA (UMCS Lublin)
Z problematyki prawnej rejestrów związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej
PAMELA LATTANZI (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Zakres autonomii państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i etykietowania

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Reforma wspólnej organizacji rynku wina
TZALEBA LlPlŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Nowe przepisy w zakresie organizacji wspólnotowego rynku rolnego

Prawo rolne za granicą

GIUSEPPH GIUFFRIDA (Uniwersytet w Messynie,Włochy)
Ewolucja kontraktu rolnego
AGNIESZKA SZYMECKA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Przedsiębiorstwo rolne we włoskim systemie prawnym (II)

Prawo rolne w praktyce

ŁUKASZ BOBEL (UAM Poznań)
Zbycie gospodarstwa a przejście kwoty mlecznej w świetle prawa polskiego
DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Stan nietrzeźwości poszkodowanego a prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
ANDRZEJ ZIELIŃSKI (UAM Poznań)
Ekonomiczne wsparcie rozwoju rolnictwa ze środków i/ni/nrch w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2007 r.
WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI (UAM Poznań)
Zarządca w egzekucji przez zarząd przymusowy nad gospodarsrirem oraz w egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Albcrto Germano, Corso di diritto agmalimentare, Torino 2007 (rec. KATARZYNA LESKIEWICZ)
Regolazione e la promozione del mercato alimentare nel'Unione Europea. Espierienze giuridiche comunitarie e nazionali, Atti del Convegno, Udine, 24-25 novembre 2006, A cura di Mariarita D'Addezio e Alberto Germano, Milano 2007 (rec. KAROLINA RÓSZCZKA)

Przegląd czasopism zagranicznych

"Agrar und Umweltrecht" (opr. Michał Marcinkowski)
"Revue de Droit Rural" (opr. Kinga Malinowska)
"Rivista di Diritto Agraio" (opr. Karolina Rószczka)

Polska bibliografia prawnorolna za 2007 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (opr. SEBASTIAN BALCERAK)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przegląd Prawa Rolnego 1(3)/2008
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1897-7626; eISSN: 2719-7026
Liczba stron 333
Liczba arkuszy wydawniczych 23,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się