Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Folia Praehistorica Posnaniensia, XXVI

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

„Folia Praehistorica Posnaniensia” to czasopismo ukazujące się od 1984 roku w cyklu rocznym. Na łamach czasopisma prezentowane są prace analityczne, syntetyzujące, teoretyczne oraz interdyscyplinarne z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej z obszaru Europy oraz orientalnej i antycznej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego. Artykuły recenzowane są zarówno przez specjalistów polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

Czasopismo indeksowane w: ERIH PLUS, CEJSH, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Google Scholar, WorldCat.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Kontakt: mpawleta@amu.edu.pl

„Folia Praehistorica Posnaniensia” is a peer-reviewed yearbook published by the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University since 1984 and edited by a group of recognized international authors. The journal is dedicated to the dissemination of both theoretical and applied scientific research coming from the Institute of Prehistory in Poznań and other academic and research institutions. Folia Praehistorica Posnaniensia publishes synthesizing, theoretical or interdisciplinary articles on prehistoric and medieval archeology of Central Europe as well as oriental and classical archaeology. The journal is distributed to an approximately 150 archaeological and historical institutions across Europe, the United States of America and Canada. The international reception is possible thanks to the summaries of articles and abstracts in English and German.

Indexed in: ERIH PLUS, CEJSH, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Google Scholar, WorldCat.

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Contact: mpawleta@amu.edu.pl

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Folia Praehistorica Posnaniensia, XXVI
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, angielski
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0239-8524; ISSN (Online): 2450-5846
DOI 10.14746/fpp
Liczba stron 442
Liczba arkuszy wydawniczych 28,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się