Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Bezpieczeństwo energetyczne jest ważne zarówno dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i zrównoważonej gospodarki każdego kraju na świecie. Bieżące problemy związane z ciągłością dostaw i wyższymi cenami energii przynajmniej w pewnym stopniu mogą rozwiązać spółdzielnie energetyczne. Spółdzielnie zajmują się produkcją, dostarczaniem i dystrybucją energii. Mogą skutecznie wykorzystywać lokalnie dostępną zdecentralizowaną energię odnawialną, a także wspierać innowacje technologiczne. Podmioty te coraz częściej powstają w tak różnych krajach, jak Niemcy, Włochy, Dania, Boliwia, Hiszpania, Argentyna, Francja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Polska i inne. Spółdzielnie są także częścią energetyki obywatelskiej, gdyż ta forma wpisuje się w potrzeby i oczekiwania obywateli w zakresie energii, zwłaszcza odnawialnej. Książka przedstawia prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz innych podmiotów spółdzielczych działających w obszarze energetyki odnawialnej. Przedstawiono w niej również wybrane zagadnienia prawno-ekonomiczne dotyczące energetyki obywatelskiej i transformacji energetycznej, ściśle związane ze spółdzielniami energetycznymi.

Foreword

Introduction

Preface and Acknowledgements

Notes on the Contributors

CHAPTER 1
Introductory Considerations, Aneta Suchoń

CHAPTER 2
To Solve a Problem, It Must First Be Named: A Register of Regulatory Barriers to Energy Communities, Piotr Mikusek and Maciej M. Sokołowski

CHAPTER 3
Establishment of a Regulatory Framework for Energy Communities—Certain Legal Challenges, Tomasz Długosz

CHAPTER 4
Legal Perspectives on the Interaction of Municipalities and Citizens in the German Energy Transition, Felix Lindschau, Thomas Schomerus, Lars Holstenkamp and Christian Kriel

CHAPTER 5
A Constitutional Approach to Cooperatives and Energy, Antonios Maniatis

CHAPTER 6
The Role of Energy Cooperatives in the German Energy Transition, Andreas Wieg

CHAPTER 7
The Bulgarian Cooperatives—Their Integration and Significance to the Production of Renewable Energy in Bulgaria, Minko Georgiev and Boryana Ivanova

CHAPTER 8
Energy Co-op Icon with an Emphasis on Spain and Greece, Antonios Maniatis

CHAPTER 9
Energy Cooperatives and Social Vulnerability in Spain, Koldo Martín Sevillano

CHAPTER 10
Legal Determinants of Energy Cooperatives’ Development in Poland, Tomasz Marzec

CHAPTER 11
Relationship of Energy Cooperatives with the Energy Companies Indicated in the Renewable Energy Sources Act: Impact on Internal Settlements within the Energy Cooperative, Piotr Kolasa

CHAPTER 12
The Contribution of Different Types of Cooperatives to the Production and Use of Renewable Energy in Poland—Selected Legal Issues, Aneta Suchoń

CHAPTER 13
Powering Up: Exploring Energy Cooperatives in Taiwan through a Case Study and the Analysis of Regulatory Frameworks and Operating Principles, Hui-Tzu Huang

CHAPTER 14
Energy Cooperatives in Brazil, Igor Loureiro de Matos

CHAPTER 15
Final Considerations and References to the Current Political, Economic and Legal Situation Concerning Energy Cooperatives, Energy Communities and the Energy Market, Aneta Suchoń, Piotr Mikusek, Maciej M. Sokołowski, Tomasz Długosz, Felix Lindschau, Thomas Schomerus, Lars Holstenkamp, Christian Kriel, Antonios Maniatis, Minko Georgiev, Boryana Ivanova, Koldo Martín Sevillano,Tomasz Marzec, Piotr Kolasa, Hui-Tzu Huang and Igor Loureiro de Matos

APPENDIX
The International Cooperative Alliance, Santosh Kumar
The Energy Transition to Energy Democracy in Europe, Dirk Vansintjan

PARTNERS OF THE PUBLICATION
Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Bibliography

Energy security is important for individuals and business entities as well as for the sustainable development of the economy of each country in the world. Current problems related to the continuity of energy supplies and higher prices of energy can be solved, at least to some extent, by energy cooperatives. These cooperatives are active in producing, providing and distributing energy. They can effectively harness locally available decentralized renewable energy and have also proven to be supportive of technological innovation. These entities are increasingly being formed in countries as varied as Germany, Italy, Denmark, Bolivia, Spain, Argentina and France, United States, Brazil and Poland. Cooperatives are also part of community energy, as this form meets the needs and expectations of citizens regarding energy, especially renewable. The book presents the legal and economic aspects of the functioning of energy cooperatives and other cooperative entities operating in the field of renewable energy sector. It also presents selected legal and economic issues related to energy communities, closely related to energy cooperatives.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book, otwarty dostęp
Język angielski
Tytuł (EN) Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Adam Mickiewicz University Law Books no. 21
ISBN 978-83-232-4171-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241713
Liczba stron 298
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00
Zapisz się