Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 978-83-232-3437-1, 978-83-232-3663-4 (PDF)
 • Kategoria: Psychologia i Pedagogika
 • Data wydania: 2019
26,00 zł
Dostosuj Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci

* pola wymagane

Twoje zmiany
Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci
Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci

W magazynie

26,00 zł

Podsumowanie

  Publikacja wpisuje się w obszar zagadnień dotyczących trudności w nauce oraz niepowodzeń szkolnych, które na gruncie polskim stały się przedmiotem szczególnych analiz dopiero na początku lat sześćdziesiątych. Zawiera dwadzieścia tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczących genezy edukacyjnych sytuacji trudnych dzieci, konsekwencji jakie z sobą niosą w wymiarze indywidualnym i społecznym, a także sposobów ich minimalizowania i przezwyciężania oraz konstruktywnego wykorzystania w celu osiągania przez uczniów sukcesu szkolnego i życiowego. Przeciwwagą dla niepowodzeń szkolnych, trudnych przestrzeni edukacyjnych dzieci jest edukacja wsparcia, chroniąca dziecko przed samotnością związaną ze złożonością obszarów sytuacji niepomyślnych, z którymi się ono zmaga, wychodząca naprzeciw „pedagogii szkolnego sukcesu” i wykorzystywania potencjału rozwojowego każdego ucznia. W zasygnalizowaną problematykę wpisują się poszczególne obszary edukacyjnych przestrzeni sytuacji trudnych dzieci rozpatrywane w niniejszej publikacji, odnoszące się do wymiaru kulturowego i cywilizacyjnego, uwarunkowań rodzinnych i szkolnych, wybranych obszarów nauczania, a także niepełnosprawności i rozwiązywania problemów społecznych. Interdyscyplinarny wymiar tekstów (pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny, terapeutyczny) ukazuje wieloaspektowość poruszanych, niezwykle istotnych wątków, ważących o edukacyjnych i biograficznych losach współczesnych dzieci.

  WSTĘP (Małgorzata Cywińska)

  EDUKACYJNE PRZESTRZENIE SYTUACJI TRUDNYCH DZIECI W WYMIARZE KULTUROWYM I CYWILIZACYJNYM

  AGNIESZKA GROMKOWSKA-MELOSIK, Gaokao i procesy stratyfikacji. Społeczne konstrukcje sukcesu i porażki edukacyjnej w Chinach

  TOMASZ GMEREK, Egalitaryzm w sferze edukacji. Studium przypadku szkolnictwa podstawowego w Finlandii

  KATARZYNA SEGIET, W stronę czasu i wychowania w warunkach cywilizacji przyspieszenia

  EDUKACYJNE PRZESTRZENIE SYTUACJI TRUDNYCH DZIECI W PERSPEKTYWIE UWARUNKOWAŃ RODZINNYCH I SZKOLNYCH

  MAŁGORZATA CYWIŃSKA, Porażka i sukces w przestrzeniach życiowych dziecka

  WALDEMAR SEGIET, O „przewadze dobrego domu” w edukacji dziecka. Stare i nowe problemy

  RENATA MICHALAK, Aranżacja przestrzeni edukacyjnej w profilaktyce zagrożeń, barier i złożonych problemów w rozwoju dziecka. Perspektywa neurokognitywna

  WIGA BEDNARKOWA, Kiedy dziecku brakuje powietrza…

  ANNA STEINHAGEN, AGNIESZKA NAUMIUK, Trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym dzieci z zaburzeniami przywiązania – wyzwania dla środowiska szkolnego

  EDUKACYJNE PRZESTRZENIE SYTUACJI TRUDNYCH DZIECI W OBSZARZE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  ANDRZEJ TWARDOWSKI, Środowisko rodzinne jako przestrzeń wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami

  EWA SKRZETUSKA, Dziecko z zaburzeniami widzenia w przestrzeni szkoły

  GRAŻYNA MIKOŁAJCZYK-LERMAN, Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością 191

  EDUKACYJNE PRZESTRZENIE SYTUACJI TRUDNYCH DZIECI W UJĘCIU WYBRANYCH OBSZARÓW NAUCZANIA

  KINGA KUSZAK, Literatura dla dzieci wobec aktualnych problemów społecznych

  IVANA GEJGUŠOVÁ, Trudna droga dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa

  KLAUDIA SCHULTHEIS, PETRA HIEBL, Achtsamkeit in der Schule. Ein Konzept zur Bewältigung von Stress und Stärkung der sozialemotionalen Kompetenz der Kinder

  KRYSTYNA ŻUCHELKOWSKA, Przestrzeń edukacyjna w zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody

  IRENA KURLAK, Nauczanie nieletnich i młodocianych przestępców jako środek ich resocjalizacji – specyfika, trudności, wyzwania

  KARIN FODOROVÁ, Teachers’ Self-Study as a Way to Improve Their Professional Activities with Children in Nursery School

  EDUKACYJNE PRZESTRZENIE SYTUACJI TRUDNYCH DZIECI W ASPEKCIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

  DANUTA BORECKA-BIERNAT, Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego jako rezultat oceny poznawczej konfliktu

  MARZENNA MAGDA-ADAMOWICZ, Twórcze rozwiązywanie problemów pedagogicznych w przestrzeni edukacyjnej dziecka

  EUGENIA ROSTAŃSKA, Trudna komunikacja. Porozumiewanie się dziecka i dorosłego w rodzinie i szkole 349

  NOTY O AUTORACH

  Napisz własną recenzję
  Napisz opinię o produkcie:Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci
  Informacje szczegółowe
  Wersja publikacji drukowana, e-book
  Typ publikacji Monografia
  Wydanie I
  Seria Psychologia i Pedagogika nr 290
  ISSN 0083-4254
  ISBN 978-83-232-3437-1, 978-83-232-3663-4 (PDF)
  Liczba stron 372
  Liczba arkuszy wydawniczych 23,00
  Format [cm] 17,0 x 24,0
  Rodzaj oprawy miękka
  Zapisz się