Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Doświadczenia estetyczne jako podstawa poznania integralnego w perspektywie estetyki pragmatycznej

38,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Celem monografii jest konceptualizacja poznania integralnego w oparciu o koncepcję doświadczenia estetycznego Johna Deweya. Poznanie integralne stanowi alternatywę dla jednostronnego poznania intelektualnego. Nie ogniskuje się ono na intelekcie, ale wymaga uwzględnienia i pielęgnowania sfery estetycznej, czyli ciała, zmysłów, uczuć, wyobraźni i intuicji. Kluczowym czynnikiem w poznaniu integralnym jest świadomość, która skupia się nie tylko na umyśle, ale również uczuciach, zmysłach i ciele. Poznanie integralne wymaga uwzględnienia nie tylko znaczeń pojęciowych, ale również znaczeń jakościowych. Praktykowanie tego rodzaju poznania prowadzi nie tylko do nabywania wiedzy, ale także do polepszania jakości życia i doświadczania, kształtowania człowieka będącego jednością psychofizyczną, harmonii wewnętrznej, radości i spełnienia. Poznanie integralne nie jest czymś danym. Wymaga ono kształcenia i stanowi współcześnie ważne wyzwanie.

Wprowadzenie

Część 1
Poznanie integralne wobec założeń pragmatyzmu, estetyki pragmatycznej i somaestetyki

1.1. Poznanie integralne a pragmatyczna koncepcja prawdy i poznania
1.2. Poznanie integralne wobec założeń i zadań estetyki pragmatycznej
1.3. Poznanie integralne a założenia somaestetyki

Część 2
Estetyka pragmatyczna i somaestetyka w kontekście przemian kultury współczesnej

2.1. Zwrot antymetafizyczny i procesy estetyzacji
2.2. Zwrot somatyczny i estetyczny w sferze poznawczej

Część 3
Doświadczenie estetyczne i poznanie integralne

3.1. Kwestia związku poznania i doświadczenia
3.2. Doświadczenie estetyczne
3.3. Ku wspólnym źródłom doświadczenia estetycznego i poznania
3.4. Poznanie integralne a poznanie niepełne
3.5. Aksjologiczny wymiar poznania integralnego

Część 4
Komponenty poznania integralnego

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Świadomość
4.3. Uczucia
4.4. Zmysły
4.5. Myślenie estetyczne i znaczenia jakościowe
4.6. Wyobraźnia i intuicja
4.7. Myślenie refleksyjne

Część 5
Poznanie integralne w praktyce

5.1. Poznanie integralne w edukacji a koncepcja pedagogiczna Johna Deweya
5.2. Poznanie i sztuka życia, czyli o poznaniu integralnym w filozofii starożytnej
5.3. Poznanie integralne w nauce. Inspiracje estetyczne w fizyce

Podsumowanie

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Summary (Aesthetic experience as the basis of integral cognition from the perspective of pragmatic aesthetics)

The aim of the monograph is to conceptualize integral cognition based on John Dewey’s concept of aesthetic experience. Such cognition is an alternative to unilateral intellectual cognition. Integral cognition is not focused on the intellect, but requires the unification of the intellect with the senses, feelings and corporeality, as well as with imagination and intuition, that is, the aesthetic sphere. The key factor in integral cognition is the consciousness that focuses not only on the mind but also on feelings and corporeality. Practising this type of cognition leads not only to the acquisition of information but also to improvements in the quality of life and experience, the holistic development of the human being, inner harmony and satisfaction. In modern western culture, the practice of integral cognition poses an important challenge.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Doświadczenia estetyczne jako podstawa poznania integralnego w perspektywie estetyki pragmatycznej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Aesthetic experience as the basis of integral cognition. From the perspective of pragmatic aesthetics
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filozofia i Logika nr 137
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-4092-1
DOI 10.14746/amup.9788323240938
Liczba stron 254
Liczba arkuszy wydawniczych 17,50
Format [cm] 17 x 24
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się