Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tom zawiera artykuły przedstawiające zagadnienie diagnozy w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym, lokujące proces diagnostyczny m.in. w obrębie pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk medycznych. Autorzy wskazują możliwości wykorzystania tego procesu w sferze dotyczącej losów jednostek oraz grup społecznych, podkreślają pragmatyczny wymiar interdyscyplinarnej diagnozy, omawiają implikacje praktyczne aktualnego zastosowania diagnozy w nauce, edukacji, profilaktyce, terapii oraz sferze społecznej.

Słowo wstępne (Sławomir Banaszak, Justyna Śmietańska)

CZĘŚĆ I

DIAGNOZA: POJĘCIE ORAZ ROLA W NAUKACH SPOŁECZNYCH
Sławomir Banaszak, Diagnoza: struktura badania, cechy diagnostyczne i oceny
Stanisław Kowalik, Diagnoza psychologiczna jako profesjonalne odszukiwanie różnorodności w jedności
Zbigniew Woźniak, Diagnoza w czasach postprawdy

CZĘŚĆ II

DIAGNOZA W PROCESIE POZNANIA NAUKOWEGO
Aneta Krzewińska, Agnieszka Kretek-Kamińska, Techniki deliberacyjne jako narzędzia diagnozy (na przykładzie rozmów w kawiarence)
Tomasz Juńczyk, Diagnoza inteligencji – perspektywa krytyczna i nowe kierunki
Sławomir Pasikowski, Skale szacunkowe i ich rola w wyznaczaniu trafności pomiaru pedagogicznego

CZĘŚĆ III

DIAGNOZA W PRAKTYCE
Adam Czabański, Diagnoza społeczna po samobójstwie ucznia w szkole
Włodzimierz Piątkowski, Patrycja Zalewska, Laickie diagnozy. Metody rozpoznawania chorób przez nieprofesjonalnych terapeutów
Justyna Śmietańska, Nowoczesna diagnoza w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szanse i dylematy
Jolanta Twardowska-Rajewska, Diagnostyka uporczywa, proporcjonalna czy zaniechanie dominują w gerontologii
Robert Bartel, Wizualne aspekty diagnozy w arteterapii
Tatiana Busygina-Wojtas, Metoda etnokomunikacyjna diagnozowania zaburzeń relacji w parze mieszanej kulturowo
Kamila Potocka-Pirosz, Diagnoza logopedyczna w chorobie Alzheimera – przegląd testów oraz propozycja ankiety i narzędzia do badania aktualizacji nazw
Agnieszka Nymś-Górna, Diagnoza w praktyce penitencjarnej

Noty o autorach

Diagnosis at the individual and social level (Summary)

This volume contains articles presenting the issue of diagnosis from a broad interdisciplinary perspective, thus locating the diagnostic process within fields such as pedagogy, psychology, sociology and the medical sciences. The authors indicate the possibilities of using this process in the sphere concerning the fate of individuals and social groups, emphasise the pragmatic dimension of interdisciplinary diagnosis, and also discuss the practical implications of the current use of diagnosis in science, education, prevention and therapy, as well as in the social sphere.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Diagnosis at the individual and social level
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia I Pedagogika nr 285
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3736-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237365
Liczba stron 244
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Zapisz się