Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji

22,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

Tematem książki jest wiedza na temat emocji, jaką konstruują ludzie, aby zrozumieć emocje zarówno swoje, jak i innych ludzi. Pozycja ta jest próbą udzielenia odpowiedzi na laickie z punktu widzenia nauki pytania dotyczące natury emocji, takie jak: „Jak płaczą żaby?”, „Kiedy gniew jest słuszny, a smutek uroczy?”, „Czy łzy wzruszenia to ryzyko podtopienia?”. Myślą przewodnią jest opis aspektu formalnego i strukturalnego potocznego rozumienia emocji oraz zdiagnozowanie jego funkcji i wartości operacyjnej. W pierwszej części Autorka zajmuje się kolejno: oddzieleniem teorii emocji ludowych od potocznych, porównaniem teorii naukowych i laickich, opisem treści, modeli rozumienia oraz konsekwencji potocznych teorii. W części drugiej przedstawia udział formacji prototypowej w kształtowaniu leksykonu emocji. Części trzecia poświęcona została emotywnemu znaczeniu emocji podstawowych i złożonych, międzynarodowym porównaniom w tym  zakresie oraz symbolizmowi fonetycznemu. Czwarta część dotyczy konsekwencji złożoności emocjonalnej egzemplifikowanej w teorii aleksytymii oraz koncepcji złożoności integratywnej.

The theme of this book is the knowledge about emotions that people construct in order to understand their own as well as others' emotions. The book attempts to answer questions about the importance and meaning of emotional processes, which are lay questions from a scientific point of view. The main idea is to describe the formal and structural aspect of the colloquial understanding of emotions as well as to identify its functions and operational value. The first part presents, in the following order: the separation of folk theories of emotions from common theories of emotions, the comparison between scientific and lay theories, and a description of the content, the models of understanding as well as the consequences of common theories. The second part presents the role that prototype formation plays in developing the lexicon of emotions. The third part is devoted to the emotive meaning of basic and complex emotions as well as to international comparisons in this regard and phonetic symbolism. The third part deals with the consequences of emotional complexity which is exemplified by the theory of alexithymia as
well as the concept of integrative complexity.

Spis treści
(Rozmiar: 62 KB)
Wprowadzenie
(Rozmiar: 3.5 MB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Characteristics and Consequences of the Colloquial Understanding of Emotions
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 12
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-2322614- 7
Liczba stron 232
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się