Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Rosyjska polityka językowa

Rosyjska polityka językowa

 

Warto dzisiaj sięgnąć po tę książkę. Praca stanowi analizę oraz interpretację aspektów narracyjnych polityki językowej, którą kreują i promują współcześnie rosyjskie władze federalne. W książce zawarto rekonstrukcję poglądów dotyczących języka rosyjskiego, jego statusu, kondycji oraz stosunku do innych języków, jakie publicznie przedkładają kluczowi reprezentanci państwa rosyjskiego, w tym w szczególności prezydent FR. Studiując oraz charakteryzując te poglądy, starano się rozstrzygnąć, jaką wizję świata w sobie zawierają, a także jaki rodzaj aktywności wspólnotowej sugerują. Uwagę koncentrowano również na kwestii, w jaki sposób przedstawiane zjawiska narracyjne pozostają zakotwiczone w określonych tradycjach postrzegania, definiowania, ukazywania oraz kontroli zagadnień językowych przez państwo rosyjskie.

Wersja elektroniczna książki: Marząc wielki, śniąc potężny… Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej (PDF)Zapisz się