Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Nagroda KLIO - wyróżnienie

Nagroda KLIO - wyróżnienie

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało wyróżnienie w kategorii edytorskiej w Konkursie na Najlepszą Książkę Historyczną – Nagroda KLIO za książki “Dziennik, TOM 1. Wspomnienia z dzieciństwa. Dziennik 1808-1830” oraz “Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866” (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel).

Wyboru dokonało jury Nagrody KLIO w składzie: prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, Tomasz Łubieński, Marian Turski i Tomasz Urzykowski po rozpatrzeniu zgłoszonych 215 propozycji książek wydanych w latach 2019–2020.

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wyróżnia corocznie (od 1995 roku) wkład polskich autorów w popularyzację historii, docenia wydawców literatury historycznej, przyznając Nagrodę KLIO.

Nagroda KLIO - Laureaci 2020

Atanazy Raczyński, Dziennik, tom I: Wspomnienia z dzieciństwa oraz Dziennik 1808–1830

Atanazy Raczyński, Dziennik, tom II: Dziennik 1831–1866Zapisz się