Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka - wyróżnienie

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka - wyróżnienie

 

W jubileuszowej 25-tej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka wyróżnienie otrzymała książka „Chorwacka (nie)pamięć o Jugosławii. Przemilczenia, pominięcia i odpamiętanie w prozie chorwackiej po roku 1991” autorstwa Ewy Szperlik, Seria „Filologia Słowiańska” nr 48, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

Monografia stanowi próbę syntetycznego ujęcia na gruncie slawistycznym (kroatystycznym) problematyki związanej z tematami tabu, przemilczeniami i zepchniętymi na margines wydarzeniami z historii Chorwacji w obu Jugosławiach, ukazując aktualny ogląd narodowej przeszłości XX wieku z wewnętrznej perspektywy.

Jury pracowało w składzie: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak.

Organizatorem Nagrody jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

Laureaci Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

 Zapisz się